Pārlekt uz galveno saturu

Uzņēmumiem draudzīgākā pašvaldības balva

pašvaldības balvas

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Biznesa augstskolu “Turība”, Junior Achievement Latvia un sabiedriskās domas pētījuma centru SKDS 25. maijā pasniedza Uzņēmumiem draudzīgākās pašvaldības balvas trīs augstāk novērtētajiem pretendentiem kategorijās Uzņēmumiem draudzīgākā valstspilsēta 2022 un Uzņēmumiem draudzīgākais novads 2022.

25. maijā norisinājās Uzņēmumiem draudzīgākās pašvaldības balvu pasniegšana, kurā pretendenti tika vērtēti pēc dažādiem kritērijiem – pašvaldības atbildes uz uzņēmēja interesi attīstīt biznesu konkrētajā reģionā, pašvaldības atbalsta izglītības iestādēm uzņēmējdarbības programmu īstenošanā un skolēnu mācību uzņēmumu organizēšanā, pašvaldības pašvērtējuma, uzņēmēju vērtējuma un reģistrēto uzņēmumu daudzuma konkrētajā pašvaldībā.

Kategorijā Uzņēmumiem draudzīgākā valstspilsēta 2022  1. vietu ieguva Jūrmalas valstspilsēta, 2. vietu Rīgas valstspilsēta, bet 3. vietu Ventspils valstspilsēta. Savukārt, kategorijā Uzņēmumiem draudzīgākais novads 2022 1. vietu ieguva Bauskas novads, bet 2. un 3. vietu dala Kuldīgas novads un Tukuma novads.

Pašvaldības balvas

Jūrmalas valstpilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vecākā eksperte Rasma Valdmane: “Šis mums ir liels pārsteigums, bet mēs esam ļoti lepni, jo nopietni pie tā strādājam, lai būtu draudzīgi uzņēmējiem. Un tas, ka esam novērtēti, rāda - strādājam pareizā virzienā.” 

pašvaldības balva

Bauskas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja Laura Ārente: “Tas ir ne tikai liels prieks, bet arī liels stimuls turpināt uzsākto kursu darboties uzņēmējdarbības atbalstam. Sākot jau no pašiem pamatiem, kas tiek ielikti izglītības iestādēs, līdz pat darbam ar uzņēmējiem, risinot viņiem svarīgus jautājumus.” 

PAŠVALDĪBU DARBA UN PIEDĀVĀTO PAKALPOJUMU VĒRTĒJUMS - PREZENTĀCIJA

 

Dati

METODOLOĢIJA LTRK KONKURSAM “UZŅĒMUMIEM DRAUDZĪGĀKĀ PAŠVALDĪBA”

 1. Slepenais pircējs (25%)

BA Turība uzņēmējdarbības un komunikācijas virziena studenti izsūtīja epastu pašvaldībām, interesējoties par biznesa atbalsta iespējām.                                                     

 1. JAL (15%)
 • Pašvaldības atbalsts izglītības iestādēm - noslēgts koplīgums ar  Junior Achievement Latvia 2021./2022. m.g,  uzņēmējdarbības programmas īstenošanā  - visās izglītības pakāpēs (3 punkti)
 • Pašvaldības atbalsts  skolēnu mācību uzņēmumu(SMU) reģionālā pasākuma Cits Bazārs organizēšanā 2021./2022. m.g administratīvajā teritorijā (pasākumi, kuri ir oficiāli saskaņoti ar mums) 1 punkts
 • Administratīvajā teritorijā 2021./2022. m.g ir kaut viena Junior Achievement Latvia dalībskola ar noslēgtu līgumu 1 punkts.
 1. Pašvaldību pašvērtējums (15%)
 • Vai pašvaldībā pastāv uzņēmēju institucionālā pārstāvība (piemēram, uzņēmēju konsultatīvā padome)?
 • Kādus atbalsta instrumentus uzņēmējdarbības veicināšanai izmanto pašvaldība?
 • Vai pašvaldības mājaslapā ir atrodama informācija par to, kā uzņēmēji var saņemt pašvaldības sniegtus uzņēmējdarbības veicinošus pakalpojumus?
 • Vai pašvaldība izmanto kādus instrumentus/rīkus institucionālās pēctecības nodrošināšanai?
 • Vai pašvaldībā pašlaik ir vai tiek plānoti PPP projekti?
 • Publisku personu radīti konkurences kropļojumi ir būtiska konkurences vides problēma Latvijā – to apliecina kā Konkurences padomes prakse, tā sabiedriskās domas aptaujas rezultāti. Konkurences padome regulāri sniedz savus ieteikumus. Vai pašvaldība tos ņem vērā? Vai varat sniegt kādu piemēru?
 1. Uzņēmēju vērtējums (30%)

Sadarbībā ar SKDS tika aptaujāti visu Latvijas strādājošo uzņēmumu vadītāji. Jautājumi:

 • Raugoties no Jūsu uzņēmuma pozīcijām, kā Jūs novērtētu pašreizējo situāciju Latvijā šādās jomās: Pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbībai
 • Kā Jūs prognozētu, kā, raugoties no Jūsu uzņēmuma pozīcijām, tuvākā gada laikā mainīsies situācija Latvijā šādās jomās: Pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbībai
 • Cik apmierināti Jūs esat ar infrastruktūru pašvaldībā, kurā atrodas Jūsu uzņēmums (piemēram, autoceļi, komunālie pakalpojumi (t.i., ūdens, kanalizācija, apkure, ja tiek izmantota centralizētā), sakaru pieejamība, u.tml.)? Vai Jūs ar to esat…
 • Cik apmierināti Jūs esat ar saziņu ar pašvaldību, kurā atrodas Jūsu uzņēmums? Vai Jūs ar to esat…
 • Cik apmierināti Jūs esat ar Jūsu pašvaldības atbalstu darbaspēka pieejamības nodrošināšanai? Vai Jūs ar to esat…
 • Ņemot vērā visu, ko Jūs par šo jomu zināt, kā Jūs vērtējat Jūsu pašvaldības veiktos publiskos iepirkumus, t.i., cik daudz par tiem ir laicīgi un pilnīgi sniegta publiski pieejama informācija, cik godīga ir to norise, u.tml.? Vai Jūs ar tiem esat…
 • Vai Jūsu uzņēmums pēdējo gadu laikā ir saskāries ar konkurenci ierobežojošu apstākļu radīšanu vai nenovēršanu no Jūsu pašvaldības puses?
 1. Reģistrētie uzņēmumu/pašvaldību uzņēmumi (15%)

Sadarbībā ar Lursoft

 • Pašvaldības uzņēmumu skaits pret iedzīvotāju skaitu
 • Aktīvo uzņēmumu skaits
 • Ārvalstu investīciju apjoma kāpums pamatkapitālā