Pārlekt uz galveno saturu

ES PROJEKTI

 

LTRK Eiropas Savienības projektu daļas galvenais mērķis ir piedalīties starptautiskajos projektos, kuru aktivitāšu mērķauditorija ir uzņēmumi vai projekta aktivitātes pilnveido uzņēmējdarbības vidi. 

Uzņēmumu ieguvums ir samazinātais administratīvais slogs, jo nav jāgatavo projektu pieteikumi, atskaites, projekta administrēšana. Kā rezultātā uzņēmumi var piedalīties sev interesējošos pasākumos, aktivitātēs bez maksas vai sedzot dalībnieka līdzfinansējuma daļu. 

LTRK ir daudzveidīga un ilgstoša pieredze dažādu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanā gan vietējā, gan ES līmenī – šī pieredze galvenokārt ir iegūta caur Interreg programmām, Erasmus +, Horizon Europe u.c. ES fondu programmām. 

Galvenokārt LTRK realizē projektus, kuri ir saistīti ar tādām jomām, kā:

 • Biznesa vides pilnveidošana: 
  • Eksporta attīstība 
  • Atbalsts jaunuzņēmumiem 
  • Klāsteru attīstība 
  • Cita veida iniciatīvas politikas pilnveidošanai 
 • Videi draudzīga un ilgtstpējīga ekonomika; 
  • energo efektivitātes veicināšana uzņēmumiem
  • aprites ekonomika un tās biznesa modeļi 
  • citas ES Zaļā kursa tēmas. 
 • Izglītība:
  • apmācības uzņēmējiem, lektoriem un citām mērķa grupām
  • mūžizglītība 
  • sadarbība ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm ar mērķi pilnveidot un veicināt nozaru sadarbību ar izglītības iestādēm 

Vairāku kā 10 gadu laikā esam ieguvuši profesionalitātes novērtējumu no starptautiskām partnerorganizācijām un ES fondu programmām par kvalitatīvu darbu un sasniegtiem rezultātiem. 

Ikdienā ES Projektu daļa projektu aktivitātes un informāciju par ES fondiem un iespējām publicē Telegram kanālā:  https://t.me/+hB1h3xUDh_c4N2Y8

Kontaktinformācija: esprojekti@ltrk.lv

 

logo bloks