Pārlekt uz galveno saturu

KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA FONDS

KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA FONDS

KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA FONDS (KVF)

 

Krišjāna Valdemāra Fonds tika izveidots 2014.gadā, pilsoniskās sabiedrības attīstībai, kultūras veicināšanai, ekonomikas un tautsaimniecības pētījumu izstrādei, kā arī šajos procesos iesaistīto speciālistu atbalstam.

1. Darbības mērķi:

 • īstenot Krišjāņa Valdemāra vēsturiskos ideālus dzīvē;
 • finansiāli atbalstīt un padarīt plaši publiski pieejamus pētījumus tautsaimniecībā;
 • finansiāli atbalstīt komersanta kā aroda cieņas un reputācijas vairošanu; 
 • piešķirt apbalvojumus izcilām personībām par viņu ieguldījumu komercdarbības vides attīstībā Latvijā;
 • finansiāli atbalstīt labākos tautsaimniecības un komercdarbības studentus, kā arī skolēnu mācību uzņēmumus;
 • finansiāli atbalstīt Ainažu Jūrskolas muzeju;
 • ēkas – valsts nozīmes arhitektūras kultūras pieminekļa – Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Rīgā, atjaunošana

2. Darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību:

 • labdarība
 • cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība
 • pilsoniskās sabiedrības attīstība
 • izglītības veicināšana
 • zinātnes veicināšana
 • trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana, t.sk. ar funcionāliem traucējumiem 
 • kultūras veicināšana

3. Sabiedrības daļa (turpmāk - mērķa grupa), uz kuru vērsta sabiedriskā labuma darbība:

 • cilvēki ar invaliditāti
 • personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu
 • 15-25 gadus veci jaunieši
 • bērni
 • tūristi no Latvijas un ārzemēm 
 • zinātnieki CONNECT Latvia, pētījumi par Ēnu ekonomiku ar SSE, B2B projekta pētījums, profesionālā izglītība, sociālā uzņēmējdarbība, uzņēmējiem labāko pašvaldību, 
 • skolēni, studenti: Ēnu diena, JAL, prakšu nodrošināšana trīs praktikantiem 
 • mākslas pārzinēji: bibliotēka
 • bezdarbnieki - 2 reizes gadā Atvērto durvju diena
 • esošie jaunie un topošie uzņēmēji 
 • pilsoniskā sabiedrība (pirmsvēlēšanu debates)
 • ārzemju latvieši


Informācijas saņemšanai:
Juridiskā un faktiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 35-1, Rīga, Latvija
Tel.: 67830820
E-pasts: gramatvediba@ltrk.lv

 

KVF padomes locekļi:

Aigars Rostovskis;

Anatolijs Prohorovs;

Gunārs Strautmanis.

 

Rekvizīti ziedojumiem:

Nodibinājums "Krišjāņa Valdemāra Fonds”

Reģ.Nr. 40008227683

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010

Banka: AS SWEDBANK,

HABALV22

IBAN: LV16HABA0551038954347

 

Nodibinājums ”Krišjāna Valdemāra Fonds” reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā 04.09.2014. un ar Valsts Ieņēmumu dienesta lēmumu  Nr.8.5-9/L5944 no 13.02.2015. Fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.