Pārlekt uz galveno saturu

B2B projekts

Projekta mājas lapa

Par projekta rezultātiem un aktivitātiem informāciju var atrast projektu mājas lapā: http://ltrk-b2b.makit.lv/​

Projekta pētijuma rezultāti 

Angļu valodā

Research “Promotion of Cross Border Cooperation between Latvia-Lithuania- Belarus Small and Medium-Sized Businesses :Problems, Opportunities, Prospects”, Project N LLB-2-256

 

Krievu valodā

Исследование «Cтимулирование трансграничного сотрудничества предприятий малого и среднего бизнеса Латвия-Литва-Беларусь: проблемы, возможности, перспективы»проект N LLB-2-256

 

Daugavpils Universitāte apkopo pētījuma datus un sniedz ieskatu par uzņēmējdarbības vidi Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas reģionos

2014.gada 19.devembrī noritēja projekta gala konference, kuras ietvaros Daugavpils Universitātes pētniece, projekta koordinatore Olga Lavriņenko prezentēja projekta ietvaros veiktā pētījuma "Cross border cooperation of small and medium enterprises: Problems, Opportunities, Prospects" datus.

Ar pētījuma datim, rezultātiem, secinājumiem var iepazīties:

Research (RUS)

Research (ENG)

Projekts

B2B logo

Jauni kontakti un potenciālie partneri pēc biznesa foruma Rīgā

Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas uzņēmēji, kuri darbojas pārtikas, inovāciju, celtniecības un citu pakalpojumu nozarēs, sadarbības iespējas apsprieda biznesa forumā ,,Latvija – Lietuva – Baltkrievija kopīga pārrobežu sadarbība‘‘ Minskas dienu Rīgā ietvaros 10.oktobrī, kuras notika Rīgas pilsētas pašvaldības telpās. Forums bija viena no projekta „Vienotās uzņēmējdarbības atbalsta un sadarbības veidošanas sistēmas izveide Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ilgtspējīgai pārrobežu sadarbībai“ (akronīms: B2B) aktivitātēm.

Klātesošos Baltkrievijas pārstāvji informēja par Minskas pilsētas investīciju un eksporta potenciālu, uzņēmumu reģistrācijas priekšrocībām Minskas Speciālās Ekonomiskās zonas teritorijā, kā arī par tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības īpatnībām ar Baltkrievijas Republiku un sadarbību ar Muitas savienību. Latvijas puse iepazīstināja ar Rīgas pilsētas investīciju potenciālu un iespējām.

Lietderīgs bija darbs Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas kontaktbiržā, kur būvnieki tikās savā darba sekcijā, savukārt ar pārtiku un inovācijām saistītie uzņēmēji – citā darba sekcijā. Visu trīs valstu uzņēmēji atzina, ka ir lietderīgi pavadījuši laiku, ieguvuši jaunus kontaktus un potenciālos sadarbības partnerus. Daži no viņiem jau sadarbojas ar kaimiņvalstu uzņēmējiem, taču nemitīgi ir jāattīsta uzņēmējdarbība. Tāpēc regulāri jāpiesaista jauni partneri un savā darbībā jāievieš novitātes.

B2B logo

Labā pieredze no Lietuvas

Projekta „Vienotās uzņēmējdarbības atbalsta un sadarbības veidošanas sistēmas izveide Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ilgtspējīgai pārrobežu sadarbībai“ (akronīms: B2B) ietvaros no 26. līdz 28.septembrim Lietuvas pilsētā Paņevēžā notika forums ,,Būvniecības attīstība Lietuvā, Latvijā un Baltkrievija. Iespējas uzņēmējdarbībā’’.

Kā norādīja Paņevēžas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kameras prezidents Sigitas Gailiūnas (Lietuva), tad šādos forumos ir iespējams uzzināt par uzņēmējdarbības nosacījumiem kaimiņvalstīs. ,,Tā ir iespēja iepazīties ar potenciālajiem partneriem, arī konkurentiem. Mēs uzzinām, kā strādā mūsu  celtnieki, kādus materiālus varam iegādāties Latvijā. Baltkrievijas puse ir ieinteresēta un uzdod jautājumu, kāpēc Latvijā ražotie būvmateriāli tikai mazos apjomos nonāk viņu valstī. Rezultāts būs obligāti’’, tā Sigitas Gailiūnas. Arī  Latvijas pārstāvis - Būvmateriālu ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Juris Grīnvalds atzina, ka sadarbība ir nepieciešama, jo katras valsts tirgus ir salīdzinoši maziņš, lai uzbūvētu kādu modernu rūpnīcu. Baltkrievija ir potenciāls eksporta tirgus. Tas ir interesants Latvijai un Lietuvai kā virziens uz austrumiem, arī tālāk uz Krieviju. Savukārt baltkrieviem – kā virziens uz Eiropu‘‘. Baltkrievijas pārstāvis Valērijs Rabec, akciju sabiedrības "Новополоцкжелезобетон" direktors, forumā ieguva jaunas zināšanas un kontaktus. Viņa vadītajam uzņēmumam būs sadarbība ar Lietuvas kolēģiem celtniecības materiālu piegādē uz Baltkrieviju. Valērijs Rabec piebilda, ka jaunā lietā vienmēr ir arī neatrisināti jautājumi. Vajag cieši sadarboties un strādāt šo problēmu risināšanā. Galvenais, lai būtu arī sapratne starp valstīm valdību līmenī.

Forma dalībnieki arī apmeklēja starptautisko izstādi ,,EXPO Aukštaitija 2014”, kā arī Paņevēžas perspektīvos uzņēmumus -   akciju sabiedrību ,,Schmitz Cargobull Baltic‘‘  un akciju sabiedrību ,,Amilina‘‘. Šie apmeklējumi apliecināja, ka Lietuvas uzņēmēji seko līdzi inovācijām un elastīgi piemērojas tirgus prasībām.

,,EXPO Aukštaitija 2014”  B2B logo

Baltkrievijas pieredze lauku tūrisma attīstībā

No 4. līdz 5.jūnijam Baltkrievijā, Minskā uzņēmēji no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, kas darbojas tūrisma jomā, tikās biznesa 2. B2B forumā ,,Lauku tūrisms: iespējas, problēmas, perspektīvas‘‘. Forums notika projekta „Vienotās uzņēmējdarbības atbalsta un sadarbības veidošanas sistēmas izveide Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ilgtspējīgai pārrobežu sadarbībai“ (akronīms: B2B) ietvaros.

Foruma dalībnieki arī apmeklēja tūrisma objektus – lauku sētas, iepazīstot Baltkrievijā pirmo un pagaidām vienīgo lauku tūrisma maršrutu „Valožinskas trakti“. Lauku sētā ekomuzejā ,,Bišu pasaule“ bija tikšanās ar bitenieku Vasīliju Frolovu. Te bija dabūjams medus, arī stāstīti interesanti stāsti par bišu gudrībām un čaklumu, un kā rodas gardais, saldais un veselīgais medus. Saimnieks norādīja, ka ar biškopību vien ir par maz, jāmeklē jaunas formas. Tāpēc pie viņiem bieži brauc skolēni ekskursijās kā uz bišu muižu, jo ar tehnoloģiju palīdzību var iepazīt bišu valstību.

Rietumu Berezinas krasta viesu māju ,,Aiz tiltiņa“ saimnieks Dmitrijs Nakonečnijs uzskata, ka Baltkrievijā agrotūrismam ir nākotne. Pašiem baltkrieviem tā ir savas valsts iepazīšana, apmeklējot viesu mājas, tūristiem no citām valstīm — tā ir iespēja iepazīt valsti dziļāk. Daudz interesantāk ir atbraukt, padzīvot dabiskā vidē un uzzināt interesantas lietas, nekā mitināties viesnīcās un doties ekskursijās.

,,Vērtīgākais ir kontakti starp cilvēkiem, kuri projekta laikā ir iepazinušies. Tos var attīstīt. Te var satikt cilvēkus un partnerus, kuri jums simpatizē un turpināt sadarbību. Tā ir pieredzes apmaiņa, lai iepazītu dažādus attīstības modeļus, ko īsteno katra no valstīm. Būtiski ir piedalīties kā partneriem starptautiskos projektos, lai mūsu cilvēki redz kaimiņvalstu pieredzi, lai iepazīstas ar inovatīvu pieredzi lauku tūrismā — kā šīs valstis izmanto savu pieredzi, jo mums ir kopīga vēsture un tautas tradīcijas. Kaut gan mēs kā valstis atšķiramies, tomēr, atrisinot vīzu jautājumus, starptautiskajā tirgū Latvija, Lietuva un Baltkrievija varētu virzīties kā vienots tūrisma reģions un lauku tūrisma piedāvājums‘‘ -  tā Baltkrievijas sabiedriskās asociācijas ,,Atpūta laukos‘‘ priekšsēdētāja Valērija Klicounova.

Projekta ,,Vienotās uzņēmējdarbības atbalsta un sadarbības veidošanas sistēmas izveide Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ilgtspējīgai pārrobežu sadarbībai“ (akronīms: B2B) vadošais partneris ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Rīga, Latvija).

Projekta sadarbības partneri - Baltkrievijas Tirdzniecības un rūpniecības palāta (Minska, Baltkrievija),

Paņevēžas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamera (Paņevēža, Lietuva),

Daugavpils Universitāte (Daugavpils, Latvija).

Finanšu atbalsts - Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007-1013 pārrobežu

sadarbības programma LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA.

Pirmais B2B forums Daugavpilī  B2B logo

Aizvadīts pirmais B2B forums Daugavpilī

2014.gada 16.maijā sadarbibā ar Daugavpils pilsētas domi LTRK rīkoja biznesa forumu un kontatku biržu, kas pulcēja Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Polijas uzņēmējus. Darbs kontaktu biržas sekcijās atklāja, ka uzņēmējiem ir būtiskas šādas tikšanās sadarbības veicināšanai.

B2B  B2B logo

Ilgtspējīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana

Projekta „Vienotās uzņēmējdarbības atbalsta un sadarbības veidošanas sistēmas izveide Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ilgtspējīgai pārrobežu sadarbībai“ (akronīms: B2B) mērķis ir veicināt ilgtermiņa pārrobežu sadarbību un kopīgi inovatīvu uzņēmējdarbību, līdzsvarot vispārējos nosacījumus reģionu uzņēmējdarbības attīstībai, attīstīt pārrobežu pieredzes apmaiņu un preču un pakalpojumu aprites pieaugumu. 

Projekta atbalsta virziens: Sociālās ekonomiskās attīstības veicināšana un uzņēmējdarbības atbalstīšana.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Rīga, Latvija).

Projekta sadarbības partneri:Baltkrievijas Tirdzniecības un rūpniecības palāta (Minska, Baltkrievija),

Paņevēžas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamera (Paņevēža, Lietuva),

Daugavpils Universitāte (Daugavpils, Latvija).

Finanšu atbalsts: Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007-1013 pārrobežu

sadarbības programma LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA.

B2B logo