Pārlekt uz galveno saturu

ExcellWBL

123Erasmus+
 • Nosaukums: ExcellWBL (Baltic Examples of Excellence in WBL: Tutors, Companies, Networks)
 • LTRK Pozīcija: Vadošais partneris
 • Kopējais budžets: 239 495.00 EUR 
 • LTRK budžets: 50 950.00 EUR
 • Projekta ilgums: 01.09.2019 - 28.02.2022
 • Programma: Erasmus+
 • Partnervalstis: Latvija, Igaunija, Lietuva, Vācija

“ExcellWBL” ir jauns inovatīvs projekts, kas kalpo kā instruments izcilības piemēru apkopošanai lai popularizētu darba vidē balstītas mācības, uzrunājot un mudinot profesionālās izglītības iestāžu vadītājus, darba vidē balstītu mācību mentorus, biznesa pārstāvjus un valsts iestādes. Ar “ExcellWBL” palīdzību tiek plānots panākt plašāku izpratni par darba vidē balstītām mācībām, stiprināt darba vidē balstītās mācībās iesaistīto pušu sadarbību, kā arī vairāk nodrošināt labas prakses piemērus par tāda veida sadarbību darba vidē balstītās mācībās, kas turpmāk radīs pozitīvu ietekmi uz profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, viņu prasmēm un zināšanām, lai nostiprinātu viņu pozīciju uzņēmumos.

 

Projekta mērķi:

 1. identificēt un apkopot datus par izcilo uzņēmumu mentoru, motivētu uzņēmumu, efektīvu sadarbības mehānismu piemēriem un pieredzi;
 2. paaugstināt darba vidē balstītu mācību reputācijas un pievilcības līmeni, slavējot, apbalvojot un reklamējot personas, organizācijas un pieeju, kas var kalpot par paraugu;
 3. sagatavot materiālu, kas satur veiksmes piemērus un ko būs iespējams izmantot darba vidē balstīto mācību mentoru (no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem) un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju apmācību laikā;
 4. veicināt sadarbību starp profesionālās izglītības skolām un uzņēmumiem Baltijas jūras reģionā.

 

Projekta plānotie rezultāti:

 1. Atvērtie izglītības resursi “Nacionālie izcilības piemēri darba vidē balstītās mācībās: Latvija, Igaunija, Lietuva”;
 2. Situāciju grāmata “ExcellWBL”: “Izvēlētie izcilības piemēri Baltijas valstu darba vidē balstītās mācībās”, kas tiks publicēta arī kā atvērtais izglītības resurss;
 3. Mācību programma: “Baltijas darba vidē balstītu mācību veicināšana, izmantojot piemērus, praktiskas situācijas un savstarpējas mācīšanās” kas domāta profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem, darba vidē balstītu mācību koordinatoriem un ieinteresētām personām;
 4. Aptuveni 280 cilvēki tiks iesaistīti projekta aktivitātēs;
 5. Sagatavots materiāls, kas satur veiksmes piemērus un ko būs iespējams izmantot darba vidē balstīto mācību mentoru (no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem) un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju apmācību laikā.

 

Vadošais partneris: 

 • Latvian Chamber of Commerce and Industry (Latvija)

Partneri:

 • Baltic Bright, Ltd (Latvija)
 • Võru County Vocational Training Centre (Igaunija)
 • Vilnius Builders Training Centre (Lietuva)
 • Ogres Tehnikums (Latvija)
 • HANSE-PARLAMENT EV (Vācija)
Kontaktinformācija: 
Līga Sičeva
ES Projektu daļas vadītāja
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

liga.siceva@ltrk.lv
+371 28625443
Kr.Valdemāra iela. 35, Rīga
Latvija, LV-1010