Pārlekt uz galveno saturu

Sociālā uzņēmējdarbība

Konference „Sociālais uzņēmējs un sociālā uzņēmējdarbība Eiropas Savienībā un Latvijā", tika organizēta ar mērķi iepazīstināt politikas veidotājus, nevalstiskā sektora pārstāvjus un uzņēmējus ar Eiropas komisijas finansētā projekta „Sociālo uzņēmumu identificēšanai un to ekonomiskās ietekmes izvērtēšanai Latvijā" rezultātiem.

Projekts mērķis ir izstrādāt vienotu metodoloģiju sociālā uzņēmuma identificēšanai un tā darbības izvērtēšanai, lai noteiktu sociālo uzņēmuma tiešo un netiešo ietekmi uz valsts ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību. Projektā iegūtajiem rezultātiem - sniegtajām rekomendācijām politikas veidotājiem - jāveicina izpratne par to lomu ekonomikā un jārada priekšnoteikumi jaunu sociālo uzņēmumu veidošanai. Projektā līdz ar LTRK piedalījās Centrālās statistikas pārvalde, kas bija atbildīga par statistikas datu ievākšanu un apstrādi.

Konference notika 2014. gada 5. jūnijā LTRK namā, Krišjāņa Valdemāra ielā 35

 Informatīvs buklets par projektu „Sociālo uzņēmumu identificēšana un to ekonomiskās ietekmes izvērtēšana Latvijā"

Konferences prezentācijas:

1) ES pilotprojekta pētījuma rezultāti: kas un kāds ir sociālais uzņēmums? 
Dr. Ņina Linde, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta valdes priekšsēdētāja, SIA „Creatura" direktore, biznesa konsultante, pētniece 
2) Sociālā uzņēmēja nozīme un raksturojums 
Dr. Veronika Bikse, Latvijas Universitātes emeritētā profesore, SIA „Creatura" vadošā pētniece
3) Sociālās uzņēmējdarbības atbalsts un veicināšana Latvijā
Daina Fromholde, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte
4) Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā - iespējas un izaicinājumi nevalstiskajam sektoram
Agnese Lešinska, Sabiedriskās politikas centra Providus pārstāve 
5) Latvijas sociālo uzņēmumu labās prakses piemēri
Solvita Kostjukova, LUDE
Madara Makare, HOPP

6) Rekomendācijas sociālās uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā
Katrīna Zariņa, LTRK Politikas daļas vadītāja

Pētījums "Sociālā uzņēmuma izpētes vienotā metodoloģija"

LTRK Rekomendācijas sociālās uzņēmejdarbības attīstībai Latvijā

Pārskata par sociālajiem uzņēmumiem izlases un svaru koeficentu apraksts

Pārskata par sociālajiem uzņēmumiem aptaujas anketa

Iegūto datu vizualizācijas no Pārskata par sociālajiem uzņēmumiem