Pārlekt uz galveno saturu

VET to Work

vettowork

 

 

Projekta rezultāti:

Publikācija, ENG

Publikācija, LV

2015.gada 15. janvārī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas  Darba devēju konfederācija, Valsts izglītības satura centrs un konsultāciju uzņēmums Dynamic University uzsāk 12 diskusiju ciklu Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu. Diskusijās meklēsim atbildes uz jautājumiem, kā kopīgiem spēkiem celt profesionālās izglītības prestižu, uzlabot profesionālo izglītības konkurētspēju, pieejamību un pievilcību, atbilstību darba tirgus prasībām.  Diskusijās piedalīsies izglītības un nodarbinātības politikas veidotāji, pārstāvji no profesionālās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un nozaru  ekspertu padomēm, asociācijām, pašvaldībām, profesionālās izglītības skolu audzēkņi un absolventi. Diskusijās izteiktie priekšlikumi un rekomendācijas tiks apkopoti un iesniegti Izglītības un zinātnes ministrijai un publicēti projekta ziņojumā.

Pirmā diskusija: Profesionālās izglītības pievilcība jauniešu vidū” notiks Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Konferenču zālē,  2015.gada 15.janvārī no plkst. 11:00 līdz 13:00.  Interesenti diskusiju varēs vērot tiešsaistē: seminari.chamber.lv

Kopumā no 2015. gada  janvāra līdz aprīlim tiks organizētas 12 diskusijas par šādām tēmām:

 1. Profesionālās izglītības pievilcība jauniešu vidū;
 2. Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu, praktikantu apdrošināšana;
 3. Kvalifikācijas eksāmeni un profesionālās kvalifikācijas piešķiršana – darba devēju loma tajos;
 4. Kā motivēt uzņēmējus piedāvāt prakses vietas;
 5. Darba vidē balstītas mācības un pilotprojektu mācības;
 6. Prakšu kvalitāte, prakses vadītāju apmācības;
 7. Darba tirgus struktūra, pieprasījums pēc speciālistiem un mazo uzņēmumu loma tajā;
 8. Finansiālais atbalsts audzēknim – stipendija, darba alga, ekipējums, garantijas;
 9. Mācību metodika un formāts profesionālās izglītības iestādēs;
 10. Karjeras konsultācijas jautājumi un atbildības;
 11. Audzēkņu centīgums un motivācijas jautājumi;
 12. Starptautiskā mobilitāte profesionālajā izglītībā.

Pieteikties dalībai diskusijās var aizpildot reģistrācijas formu:  http://ej.uz/VET2WORKdiskusijas

Diskusiju cikls tiek organizēts Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas KA1-ECET projekta  VET to Work Transition – how to meet labour market needs and engage businesses in Latvia’s VET system? - Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu ietvaros. Projekta numurs  Nr.550462-LLP-1-2013-1-LV-KA1-KA1ECETA.

Projekta galvenie uzdevumi: 1) izvērtēt profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbību; 2) noskaidrot galvenos iemeslus, kādēļ profesionālo izglītību izvēlas salīdzinoši neliels izglītojamo skaits; 3) izpētīt citu valstu pieredzi, kā nodrošināt uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbību un radīt skolēnos interesi par profesionālo izglītību; 4) uzsākt valsts līmeņa diskusiju, kā uzlabot pāreju no profesionālās izglītības uz darba tirgu; 5) izstrādāt rekomendācijas politiķiem un praktiķiem, lai veicinātu profesionālās izglītības prestižu uzņēmēju un izglītojamo vidū.

Projekta īstenošanas laiks: no  2014. gada 1.maija līdz 2015.gada 30.aprīlim.

Papildus informācija par projektu: www.dynamicuniversity.eu