Pārlekt uz galveno saturu

INTEREŠU PĀRSTĀVĪBA

LTRK biedru interešu pārstāvība valsts un pašvaldību institūcijās ir viens no galvenajiem LTRK darbības virzieniem. 

Biedru interešu pārstāvības ietvaros LTRK:

  • Apkopo biedru sniegto informāciju un vajadzības;
  • Iesaistās politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādē un sākotnējās diskusijās par to mērķiem un saturu;
  • Organizē biedru tikšanās ar politiķiem un ierēdņiem;
  • Organizē publisko attiecību kampaņas LTRK Politikas pamatnostādnēs definēto mērķu sasniegšanai.

LTRK pārstāvji regulāri piedalās un nodrošina biedru interešu un viedokļu pārstāvību Ministru kabineta un Saeimas komisiju sēdēs.

LTRK darbojas Ministru prezidenta Konsultatīvajā padomē, eksperta statusā piedalās Ministru kabineta sēdēs, darbojas Tautsaimniecības padomē un daudzās citās valsts un pašvaldību institūcijās un forumos.

LTRK ir valdības partneris ekonomiskajos jautājumos strādājot pie strukturālo reformu un valsts budžeta projekta priekšlikumiem kopā ar otru valdības partneri Latvijas Pašvaldību savienību un ar sociālajiem partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.

Biedrība arī pastāvīgi īsteno starptautisko institūciju, Latvijas valsts un pašvaldību likumdošanas un citu normatīvo un stratēģisko iniciatīvu monitorēšanu, kas tieši vai pastarpināti ietekmē Latvijas uzņēmējdarbības vidi. Sekmīgākai sadarbībai un operatīvai informācijas apmaiņai noslēgti LTRK sadarbības līgumi ar Latvijas Republikas Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Rīgas domi u.c. institūcijām.