Pārlekt uz galveno saturu

Produktivitātes Evolūcija 2

PE

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera īsteno projektu netehnoloģisko apmācību jomā Latvijas komersantu un to darbinieku konkurētspējas paaugstināšanai

 

Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" (LTRK) īsteno nodarbināto apmācību projektu " LTRK netehnoloģisko apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/001), programmas 1.2.2.3. Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2023.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 50-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas 5 399 070.00 EUR, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 2 003 721.00.

LTRK atbalstu piešķirs maziem, vidējiem un lieliem komersantiem netehnoloģiskām apmācībām, kas nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovāciju ieviešanai komersantā.

Atbalstāmo nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

 

INFORMATĪVAIS MATERIĀLS

ĪSI STĀSTI PAR UZŅĒMUMU PIEREDZI PROJEKTĀ

 

Projekta kopsavilkums

Projekta mērķis ir komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu netehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Mērķa sasniegšanai plānotie risinājumi ir atbalsta sniegšana nodarbināto prasmju pilnveidošanai, organizējot atbalstāmo nozaru komersantiem nepieciešamus apmācību kursus, kā arī nodrošinot atbilstošu projekta administrēšanas procesu.

Projekta īstenošanas rezultāts ir veiktās nodarbināto personu apmācības.

Projektā plānots iesaistīt vairāk kā  306 komersantus un apmācības nodrošināt vairāk kā  4800 nodarbinātām personām.

 

Projekta mērķa grupas apraksts

Atbalsta programmas ietvaros plānots valsts atbalstu piešķirt komersantiem no šādām nozarēm:

 

 1. Apstrādes rūpniecība un šādas apstrādes rūpniecības apakšnozares:
  1. kokapstrāde (t.sk. 02 Mežsaimniecība un mežizstrāde);
  2. mašīnbūve un metālapstrāde;
  3. elektrisko un optisko iekārtu ražošana;
  4. ķīmiskā rūpniecība;
  5. pārtikas un dzērienu ražošana;
  6. nemetālisko minerālu ražošana;
  7. vieglā rūpniecība;
  8. papīra ražošana un poligrāfija.
 2. Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. E sadaļu).
 3. Būvniecība (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. F sadaļu).
 4. Transports un uzglabāšana (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. H sadaļu). Atbalstu paredzēts piešķirt komersantiem, kuri darbojas uzglabāšanas nozarē vai nodrošina dažādu veidu starptautiskos transportēšanas pakalpojumus sarežģītām kravām.
 5. Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. I sadaļu).
 6. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. J sadaļu).
 7. Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. M sadaļu).
 8. Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. N sadaļas 79. nodaļu "Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru un citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības", 80.20. nodaļu "Drošības sistēmu pakalpojumi", 81. nodaļu " Ēku uzturēšanas un ainavu kopšanas pakalpojumi", 82. nodaļu " Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības", 82. nodaļu " Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības").
 9. Veselība un sociālā aprūpe (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. Q sadaļas 86. nodaļu " Veselības aizsardzība", 87. nodaļu "Sociālā aprūpe ar izmitināšanu").
 10. Māksla, izklaide un atpūta (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļas 90. nodaļu "Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības", 91. nodaļu " Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība", 93. nodaļu "Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība").

 

Atbalsts tiks piešķirts augstāk minēto nozaro komersantiem netehnoloģiskām apmācībām, kas nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovāciju ieviešanai komersantā.

 

Atbalsta programmas ietvaros atbalstu paredzēts piešķirt apmācību kursiem šādās apmācību jomās un programmu kopās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju:

 

214 Dizains

344 Grāmatvedība un nodokļi

345 01 Biznesa vadība

345 02 Eiropas ekonomika un bizness

345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība

345 05 Mazā un vidējā biznesa vadība

345 06 Ostu vadība

345 07 Telemātika un loģistika

345 12 Telemehānika un loģistika

345 16 Viesnīcu vadība

345 20 Projektu vadība

345 21 Iestāžu un organizāciju ārējie sakari

345 22 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība

345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība

722 Veselības aprūpes pakalpojumi

811 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi

812 Tūrisma un atpūtas organizācija

840 02 Pasta pakalpojumi

840 03 Gaisa satiksmes vadība

840 04 Starptautisko pārvadājumu organizācija

840 05 Gaisa satiksmes pakalpojumi

840 08 Dzelzceļa pakalpojumi

840 09 Autotransporta pakalpojumi

850 Vides aizsardzība

 

Atbalsts tiks piešķirts tādiem apmācību kursiem, kuru dalībnieki, saskaņā Profesiju klasifikatoru, atbilst šādām profesiju grupām un apakšgrupām vai tām pielīdzināmam profesijām un amatiem (gadījumos, ja darba līgumā ir noformulēts atšķirīgi no profesiju klasifikatora):

 

Profesijas grupa

Profesijas grupas kods

Vadītāji

1 (visa grupa)

Vecākie speciālisti

2 (visa grupa)

Speciālisti

3 (visa grupa)

Kalpotāji

4 (visa grupa)

Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

5 (atsevišķas apakšgrupas), t.sk.

51 Individuālo pakalpojumu jomas darbinieki

53 Individuālās aprūpes darbinieki

54 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki

Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

6 (atsevišķas apakšgrupas), t.sk.

62 Kvalificēti tirgus mežsaimniecības, zivsaimniecības un medību saimniecības darbinieki

Kvalificēti strādnieki un amatnieki

7 (visa grupa)

Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

8 (visa grupa)

Vienkāršās profesijas

9 (atsevišķas apakšgrupas), t.sk.

9112 Biroju, viesnīcu un citu telpu apkopēji

9121 Veļas mazgātāji un gludinātāji

9215 Mežstrādnieki

93 Raktuvju, būvniecības, ražošanas un transporta strādnieki

94 Pārtikas produktu sagatavošanas palīgstrādnieki

9621 Kurjeri, sūtījumu piegādātāji un bagāžas nesēji

 

Seminārs "Inovāciju ieviešana uzņēmumā" 28.04.2017

Pasākuma programma:

9:45 -10:00 Apmeklētāju reģistrēšana un kafijas pauze 

10:00 - 10:50 Produktivitātes Evolūcija 2 (Artūrs Mežals, “Produktivitātes Evolūcija 2” Projekta vadītājs)
Informācija uzņēmumiem par atbalsta nozarēm, atbalstāmām apmācību tēmām, nosacījumi uzņēmumiem atbalsta saņemšanai  un atbalsta intensitāti. 
    
10:50 - 11:00 Pētniecības un inovāciju statistikas nozīmīgums (Jānis Siliņš, Ekonomikas ministrijas Inovācijas nodaļas pārstāvis)
Informācija par inovācijas un pētniecības statistiku Latvijā, tās nozīmīgumu ES fondu finansējuma sadalē, ilgtermiņa ieguvumiem uzņēmumiem    

11:00 – 12:00 Pētniecības un inovāciju statistikas uzskaite (Ilga Liepiņa un Svetlana Jesiļevska, CSP Uzņēmumu strukturālās un inovāciju statistikas daļas pārstāves)
Praktiska informācija par inovācijas un pētniecības statistikas uzskaiti    

Pasākumu moderē: Līga Ābola, LTRK ES projektu daļas vadītāja

Semināra prezentācijas materiāli:

Vairāk informācijas par projektu, atbalstāmajām komersantu nozarēm, apmācību jomām un programmām rakstot uz e-pastu produktivitate@ltrk.lv.
 
Vadošā partnera kontakti:
Līga Sičeva
ES Projektu daļas vadītāja
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
liga.siceva@ltrk.lv
+371 28625443
Kr.Valdemāra iela. 35, Rīga
Latvija, LV-1010