Pārlekt uz galveno saturu

TTT4WBL

ttt1
 • Nosaukums: TTT4WBL (Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning)
 • LTRK pozīcija: Partneris
 • Kopējais budžets: 1 280 000 EUR
 • Projekta ilgums: 01.02.2017 - 31.02.2020
 • Programma: Erasmus+ 
 • Mājaslapa: http://www.ttt4wbl-project.eu
 • Partnervalstis: Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija

 

TTT4WBL projekts atbalsta ET2020 politiskus mērķus. Tas ir saistīts ar pamatprincipiem, kurus formulēja ET2020 darba grupa:

 • Prakses pievilcības uzlabošana, paaugstinot VET pasniedzēju profesionālo prasmju līmeni;
 • Atbalstīt nepārtrauktu profesionālo attīstību uzņēmumu mentoriem;
 • Sistemātiska sadarbība starp VET skolām un uzņēmumiem;
 • MVU atbalsts.

Projektam ir sekojoši mērķi:

 • veicināt WBL pasniedzēju profesionālo attīstību caur ES un reģionāla mēroga sadarbību un savstarpējām apmācībām;
 • veicināt ciešāko sadarbību starp VET iestādēm, sociāliem partneriem un MVU;
 • apkopot un novērtēt pierādījumus, lai īstenotu novatoriskus pasākumus un veicinātu to pārnesamību.

Projekta sasniegtie mērķi var radīt labāku saskaņošanu starp VET mācību programmu un darba tirgus vajadzībām, kas rezultātā var arī palīdzēt novērst prasmju neatbilstības problēmu. Ierosināta vienota apmācību pieeja ir jauna veida mācību programma WBL pasniedzēju profesionālai attīstībai, kuras mērķis ir uzlabot pasniedzēju pedagoģiskās prasmes. Profesionālo prasmju kvalitātei ir būtiska nozīme WBL pasniedzēju mācību procesos.

Projekta mērķis ir pārbaudīt profesionālās attīstības modeli, lai piemērotu to WBL pasniedzējiem: vienotas apmācības VET pasniedzējiem un mentoriem no uzņēmumiem 3 Baltijas valstīs – Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Projekta galvenā mērķa grupa ir WBL pasniedzēji  - pasniedzēji no VET skolām un pasniedzēji no uzņēmumiem,  kas ir iesaistīti vienotā mācību procesā vadīšanā. Pētījuma mērķis ir noteikt ietekmi, kuru sniegs vienotās VET un darba vietu instruktoru apmācības. Projekta partneri uzskata, ka vienoto apmācību pieeja varēs:

 • Pilnveidot prasmes un kompetences līmeni, kas ir nepieciešami WBL uzraudzībai;
 • Nodrošināt darba vietu un VET pasniedzējus ar pedagoģiskām prasmēm, lai sniegtu atbalstu mācekļiem;
 • Nodrošināt VET pasniedzējus ar pedagoģiskām prasmēm, lai pārvaldītu instruktorus uzņēmumos;
 • Pilnveidot sadarbību un komunikāciju starp VET skolām un uzņēmumiem;
 • Atbalstīt MVU iesaisti.

Projekta rezultāti iekļaus sevī pētījuma rezultātus, kas tiks atspoguļoti eksperimenta ziņojumā; tiks sagatavots metodisks materiāls vienotai apmācības pieejai; tiks apmācīti 800 WBL pasniedzēji no 3 valstīm; kā arī tiks sasniegts jauna līmeņa dialogs politikā Baltijas valstu mērogā attiecībā uz WBL pasniedzēju apmācības procesiem.

Prezentācija "Jaunas pieejas prakšu vadītāju sagatavošanā darba vidē balstītām mācībām"

Kauņas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kameras video par darba vidē balstītām apmācībām un uzņēmumu pieredzi, angliski: VIDEO

PROJEKTA ZIŅAS:

1. Work-based learning in the Baltic states (EN)
2. Viewpoint of Tandem Training participants-tutors from VET schools and WBL trainers in companies (EN)
3. Tandem Training of tutors for work-based learning (EN)

PROJEKTA BUKLETS:

TTT4WBL project Leaflet (EN)

VIDEO:

Latvijas Labums: Saruna un diskusija par profesionālo izglītību

 

 

Vadošais partneris: National Centre for Education of the Republic of Latvia (Latvija)

 

Partneri:

 • Ministry of Education and Science of Republic of Latvia (Latvija)
 • Latvian Chamber of Commerce and Industry (Latvija)
 • Baltic Bright, Ltd (Latvija)
 • Kvalifikaciju Ir Profesinio Mokymo Pletros Centras (Lietuva)
 • Lietuvos Profesinio Mokymo Istaigu Asociacija (Lietuva)
 • Kauno Prekybos, Pramones Ir Amatu Rumai (Lietuva)
 • Tartu Kutsehariduskeskus (Igaunija)
 • Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu (Somija)
1

Vadošā partnera kontakti:
Inta Baranovska
Projektu vadītāja
Valsts izglītības satura centrs
Strūgu iela 4, Rīga
Latvija, LV-1003
Tel.: +371 67350961
inta.baranovska@visc.gov.lv 

LTRK kontakti:
Līga Sičeva
ES Projektu daļas vadītāja
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
liga.siceva@chamber.lv
+371 28625443
Kr.Valdemāra iela. 35, Rīga
Latvija, LV-1010