Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Eksporta Klasteris

1

Projekta īstenošanas laiks: no 01.01.2017 līdz 31.12.2022.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

Latvijas Eksporta klasteris (LEK) ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) iniciatīva, kas ir vērsta uz Latvijas ekonomiski aktīvo uzņēmumu konkurētspējas palielināšanas iespējām ārējos tirgos.

Mērķis

Veicināt komersantu un pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju sadarbību eksporta veicināšanas jomā, palielinot komersantu konkurētspēju un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvaru eksportā, kā arī inovācijas un jaunu produktu veidošanos.

Misija
Latvijas Eksporta klastera misija ir sadarbībā ar citām organizācijām pilnveidot eksporta un kvalitātes atbalsta instrumentus, lai sekmētu mazo un vidējo uzņēmumu eksportspēju, ilgtspēju un konkurētspēju.

 

Vīzija

Latvijas Eksporta klasteris - balsts Latvijas uzņēmumiem ārējo tirgus apgūšanai un augstāka kvalitātes pārvaldības līmeņa sasniegšanai.

Kvalitāte: Latvijas uzņēmumi ir ar augstu konkurētspēju starptautiskos tirgos, balstoties uz atbildību, precizitāti, zināšanām gan ražošanas procesos, gan mārketingā.
Eksports: Latvijas uzņēmumi – zinoši, konkurētspējīgi un atbilstoši starptautiskā tirgus prasībām.
Reputācija: Latvijas uzņēmumi ir atpazīstami ar labu reputāciju gan Eiropas Savienības, gan trešo valstu tirgos.
Produkts: Latvijas produkts – kvalitatīvs, konkurētspējīgs, inovatīvs – gan izpildījuma, gan iepakojuma ziņā.
Produktivitāte: Latvijas uzņēmumu darbinieki – efektīvi, zinoši, motivēti, kvalitatīvi un produktīvi, lai pieaugtu pievienotā vērtība uz vienu strādājošo.

Galvenās darbības jomas:

  • konkurētspējas paaugstināšanu starptautiskajos tirgos ar zināšanu ietilpīgu pieeju eksporta plānošanā un stratēģijas izstrādē, kā arī pamatotos un izsvērtos starptautiskos mārketinga pasākumos;
  • kvalitātes pārvaldības risinājumi gan saistībā ar gatavo produkciju, gan procesiem uzņēmuma iekšienē dažādos saimnieciskās darbības posmos;
  • produktivitātes celšana, kas nodrošina produkta / pakalpojuma augstāku konkurētspēju;
  • eksportspējīgo uzņēmumu attīstību Viedās specializācijas jomās, kas nodrošinās produkciju eksporta tirgiem ar augstāku pievienoto vērtību.
1
Kontakti:
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
cluster@ltrk.lv
Kr.Valdemāra iela. 35, Rīga
Latvija, LV-1010