Pārlekt uz galveno saturu

AAA LAW LATVIA, SIA

Preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrācija, tiesību nostiprināšana uz citiem intelektuāla īpašuma objektiem, piederošo tiesību realizācija (aizsardzība), intelektuālā īpašuma portfeļa stratēģijas izstrāde un novērtēšana. Profesionālu pārstāvība Latvijas Patentu valdē, Eiropas Patentu iestādē, Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautiskajā birojā un ES Intelektuālā Īpašuma birojā (Eiropas preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijas iestādē).

Nav rezultātu.