Pārlekt uz galveno saturu

Go to mediation!

gtm
  • Nosaukums: Go to mediation!
  • LTRK pozīcija: Partneris
  • LTRK budžets: 38 703.00 EUR
  • Datums: 2013.gada Janvāris - 2014.gada Decembris
  • Programma: JUST/2011-2012/JCIV/AG – Civil Justice
  • Citi partneri: Beļģija, Horvātija, Kipra, Vācija, Itālija, Rumānija, Spānija
  • Mājas lapa: http://gotomediation.eu

 

Projekta „Go to mediation!” rezultātā tika dibināts ilgtspējīgs informācijas centrs par tiem uzņēmumiem un juristiem, kuri strādā ar starpuzņēmumu attiecību problēmām. Fokusēts uz sadarbību, šis projekts bija vērsts uz Eiropas līmenī noteiktiem strīdiem. Šajā ziņā galvenais projekta mērķis bija veicināt meditācijas procesu civillietās un komerclietās, kā arī attīstīt biznesa piekļuvi tiesai.

Projektā strukturētie dati, ko sniedza meditācijas centri, tika izmantoti uz efektīvu piekļuvi tiesai balstītā valsts politikā izstrādē.

Projekta partneru veiksmīga sadarbība nodrošināja projekta ilgtspēju – kontaktu uzlabošanu un sakaru dibināšanu meditācijas izpildītāju starpā.