Pārlekt uz galveno saturu

CIRCULAR PP

1
 • Nosaukums: Aprites ekonomikas veicināšana caur aprites ekonomikas pilota iepirkumiem un kapacitātes celšanu iesaistīto pušu organizācijās.
 • LTRK Pozīcija: Partneris
 • Kopējais budžets: 2 453 620.00 EUR
 • Projekta ilgums: 01.09.2017 - 30.11.2020
 • Programma: Interreg pārrobežu sadarbības Baltijas Jūras reģiona programma 
 • Partnervalstis: Latvija, Dānija, Krievija, Nīderlande, Polija, Somija, Zviedrija
 • Mājaslapa: www.circularpp.eu
 • YouTube: CircularPP project

Projekta galvenais mērķis ir pilotēt un izmantot aprites ekonomikas publiskos iepirkumus Baltijas jūras reģionā kā virzītāju, lai uzlabotu aprites ekonomikas produktu un pakalpojumu izmantošanu tirgū.  Projekta ietvaros tiks veidota sadarbība starp visām ieinteresētajām pusēm (galvenokārt, ražotāji, piegādātāji un politikas veidotāji) un veicināti aprites ekonomikas izprantes principi. Aprites ekonomikas produkti ir tādi, kuri tiek saglabāti vērtības ķēdē ilgāku laiku, t.i., no kuriem tiek atgūtas izejvielas, lai tās izmantotu no jauna, pēc produkta lietošanas termiņa beigām. Tā sevī ietver gan produktu ilgtspējīgu atjaunošanu, gan pārveidošanu. 

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, projekts seko uz četru soļu pieejai:

 1. Jaunāko metožu izpēte aprites ekonomikas iepirkumos un potenciālo uzlabojumu noteikšana gan vietējā, gan valsts, gan starptautiskā līmenī;
 2. Veicināt aprites ekonomikas iepirkumu veikšanu iesaistot visas ieinteresētās puses, t.i., publisko iepirkumu istādes, MVU, politikas un lēmumu pieņēmējus;
 3. Izstrādāt eksperimentālus aprites ekonomikas iepirkumus, kas sakristu ar definētajām prioritārajām nozarēm, lai sniegtu iespēju mācīties darot un lai nodrošinātu, ka projekts attīsta praktiskas spējas materiālu apguvē (piemēram, apmācību, vadlīniju, nākotnes ieteikumu u.c.);
 4. Plaši izplatīt projekta rezultātus starp publisko iepirkumu iestādēm un MVU visā Eiropā, izmantojot stratēģiskos partnerus un sadarbības tīklus.

Galvenie projekta iznākumi ietver ieteikumus aprites ekonomikas iepirkumu politikas attīstībai nākotnē un patreizējo iepirkuma organizāciju struktūru uzlabošanai; mācību materiālus, kā arī seminārus visās septiņās dalībvalstīs, lai pilnveidotu MVU informētību par pārstrādāto jeb aprites ekonomikas produktu un pakalpojumu izstrādi un piegādi eksperimentālajos publiskajos iepirkumos, kā arī vairākas konkrētas projekta izplatīšanas aktivitātes, rezultātu plašākai izmantošanai.

Vadošais partneris: City of Aalborg, Dānija

Projekta partneri: 

 • City of Malmo, Zviedrija
 • Latvian Environmental Investment Fund, Latvija 
 • Rijkswaterstaat, Nīderlande 
 • University of Aalborg, Dānija 
 • Finnish Environmental Institute, Somija 
 • Higher School of Economics St Petersburg, Krievija 
 • Rzeszow Regional Development Agency, Polija 
 • Enterprise Europe Network Aalborg, Dānija

Video par Circular PP projektu 

VIDEO

Aprites ekonomika Smiltene TITRI

Plavinas aprites ekonomika

 

1

Projekta aktivitātes:

1) Apmācību seminārs “Aprites ekonomikas un aprites publiskie iepirkumi” - 06.04.2018

   
  LTRK Kontakti:
Līga Sičeva
ES Projektu daļas vadītāja
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
liga.siceva@ltrk.lv
+371 28625443
Kr.Valdemāra iela. 35, Rīga
Latvija, LV-1010