Pārlekt uz galveno saturu

KAforHR

11
 • Nosaukums: KAforHR (Innovative entrepreneurs and innovation support for SMEs knowledge alliance “Human resources and organizational development")
 • LTRK pozīcija: Partneris
 • Kopējais budžets: 845 572.00 EUR
 • Projekta ilgums: 01.11.2018 – 28.2.2022
 • Programma: Erasmus+
 • Mājaslapa: http://www.ka4hr.eu
 • Partnervalstis: Vācija, Somija, Polija, Latvija

Lai Baltijas jūras reģiona MVU ilgtermiņā saglabātu konkurētspēju, ir jāstiprina to inovācijas spēja. Cilvēku kapitāls ir vissvarīgākais resurss inovāciju un produktivitātes uzlabošanai. Tādējādi projekts KAforHR koncentrējas uz inovatīvu darba vietu veicināšanu.

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp partnervalstu tirdzniecības kamerām, universitātēm un MVU, lai veidotu partnerību cilvēkresursu un darbavietu inovāciju jomā. Projekta ietvaros tiks izstrādātas apmācības, kuras attīstīs kompetences darbavietu inovāciju jautājumos. Kā arī projekta ietvaros tiks veikti pētījumi un izstrādāts duālās izglītības bakalaura studiju kurss.

Neliels ieskats par projekta apmācībām:

Vadošais partneris: Baltic Sea Academy (Vācija)

Partneri: 

 • Satakunta University of Applied Sciences (Somija)
 • The Baltic Institute of Finland (Somija) 
 • JJM-Rakentajat Ltd (Somija)
 • Gdansk University of Technology (Polija) 
 • Pomeranian Chamber of Handicrafts for SMEs (Polija) 
 • Hydromechanika Ltd (Polija) 
 • Centre for European and Transition Studies (Latvija)
 • Vides Dizains (Latvija),
 • Arbeit und Zukunft (Vācija)

 

Projekta ietvaros izstrādātie dokumenti: