Pārlekt uz galveno saturu

STEEEP

SteeepEU

Laipni aicināti projekta STEEEP nacionālajā Latvijas mājas lapā! 

Vairāk informāciju par projekta aktivitātēm un rezultātiem Eiropā variet atrast projekta mājas lapā: www.steeep.eu

Facebook: STEEEP

Projekta ietvaros EUROCHAMBRES (Association of European Chambers of Commerce and Industry) un 35 Tirdzniecības un rūpniecības kameras no 10 dažādām Eiropas valstīm (tajā skaitā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera) sniedza atbalstu un apmācības vairāk kā 600 MVU, lai tie palielinātu savu energoefektivitāti. STEEEP projekta aktivitāšu rezultātā iesaistītajos MVU sagaidāms patērētās enerģijas ietaupījumus 10 – 15% apmērā, kā arī labāka izpratne enerģijas pārvaldības jautājumos.

Energoefektivitāte attiecas uz tādu tehnoloģiju izmantošanu, kas patērē mazāk enerģijas, lai sasniegtu to pašu rezultātu vai pildītu to pašu funkciju:

 • tā koncentrējas uz tehnoloģijām, aprīkojumu vai iekārtām, kas tiek izmantotas ēkās;
 • enerģijas saglabāšana koncentrējas uz cilvēku rīcību, lai patērētu mazāk enerģijas (piem. dabiska apgaismojuma izmantošana mākslīga apgaismojuma vietā). 

Energoefektivitāte ir būtiska, jo:

 • pieaug globālās enerģijas patēriņš;
 • palielinās enerģijas izmaksas;
 • ir augsta atkarība no enerģijas importa;
 • ar savu darbību/bezdarbību mēs veicinām klimata izmaiņas.

Projekta partneri:

 • Eurochambres (Vadošais partneris)
 • Energy Institute for Business (AT)
 • CCI Vienna (AT)
 • CCI Belgium
 • CCI Estonia
 • CCI Spain
 • CCI France
 • CCI Croatia
 • CCI B.A.Z county (HU)
 • CCI G.S.M county (HU)
 • CCI Italy
 • CCI Latvia
 • CCI Timis (RO)
 • De Montfort University (UK)
Vadošā partnera kontakti:
Ms Nicoletta Favaretto
STEEEP-Project Manager
Avenue des Arts 19 A-D
B - 1000 Brussels
Tel: +32 (0)2 282 08 75
Fax: +32 (0)2 230 00 38
favaretto@eurochambres.eu
www.eurochambres.eu
LTRK Kontakti:
Līga Ābola
ES Projektu daļas vadītāja
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
liga.abola@chamber.lv
+371 28625443
Kr.Valdemāra iela. 35, Rīga
Latvija, LV-1010

Projekta veiksmes stāsti

 

Projekta apmācību semināri Latvijā

Eko Getliņi

Pieteikšanās: ej.uz/getlinieko

Pasākuma foto FB kontā LTRK Apmācības

 

Telemetrija

Pieteikšanās: ej.uz/Telemetrija_130616

Pasākuma foto: FB kontā LTRK Apmācības

 

Materiāli no notikušajiem apmācību semināriem Latvijā

ISO 50001 Energopārvaldības sistēma

Energopārvaldības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām

Aktivitāšu katalogs enerģijas taupīšanai 

Energopolitikas ieviešana uzņēmumā - praktiskais uzdevums ar piemēru 

Praktiskais piemērs - rīcības energoefektivitātes uzlabošanai

Praktiskas un pielietojamas energoefektivitātes vadības sistēmas izveidošana 

Telemetrija 

Getliņi Eko 

Energopārvaldībasvadības sistēmas iekšējais audits, tā integrācija esošajā vadības sistēmā

Energoefektivitātes pasākumi uzņēmumos – prasības un iespējas

Energoefektivitātes pasākumi

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma

 

Projekta praktiskie materiāli (angliski)

Materiāls par energoefektivitāti MVU angliski 

Materiāls par energoefektivitāti MVU latviski

Energy Management plan

Energo pārvaldības plāns

10 tips for energy effieciency 

Review of European Benchmark of SMEs energy performance

Local Energy Action plans 

Enerģijas patēriņa analīze uzņēmumā (angliski)

Energoefektivitāte uzņēmumā: regulējums, investīcijas, prakse (24.01.2017)

 

Energopārvaldībasvadības sistēmas iekšējais audits, tā integrācija esošajā vadības sistēmā (09.12.2016.)

Praktiskas un pielietojamas energoefektivitātes sistēmas izveidošana (23.02.2016.)

 

Projekta ziņu lapas 

Februāris 2015

Aprīlis 2015

Jūnijs 2015

Septembris 2015

Novembris 2015

Janvāris 2016

Marts 2016

Maijs 2016

Jūlijs 2016

Septembris 2016

Novembris 2016

Janvāris 2017

Saistošie linki par energoefektivitāti Latvijā

Likumi un noteikumi:  

Ēku energoefektivitātes likums 

Energoefektivitātes likums 

Noteikumi par ēku energoefektivitāti 

Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode

Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā

Projektā iesaistītos uzņēmumus aicinām izmantot projekta logo savās publicitātes aktivitātēs:

steeep latvija energo efektivitāte MVU

Lejupielādēt ŠEIT.

Saistoša informācija: 

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas informācija par energoefektivitāti 

Eiropas ēku energoefektivitātes portāls

Inteleģenta enerģija

Ēku energoefektivitātes direktīvas

Eiropas enerģijas portāls

Neatkarīgo eskpertu ēku energoefektivitātes jomā reģistrs 

ES fondu atbalsts energoefektivitātē 

ISO 50001 vadlīnijas uzņēmumiem, kas vēlas ietaupīt finanses samazinot enerģijas patēriņu (angliski)

Latvijas enerģētika skaitļos 2013

 

Enerģijas ietaupījumu katalogu

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Enerģijas ietaupījumu katalogu, lai atvieglotu energoefektivitātes pasākumu īstenošanas rezultātā iegūto enerģijas ietaupījumu uzskaiti. Katalogs tika izstrādāts par paraugu ņemot Dānijas ietaupījumu katalogu „Standardværdikatalog for energibesparelser” (2014. gada augusta versija 3.1) un iesaistot nozares asociācijas, energoauditorus un citus sadarbības partnerus. Šobrīd ir publicētas kataloga apkures, karstā ūdens, ventilācijas, apgaismojuma un iekārtu sadaļas, kas var tikt papildinātas. Tāpat katalogs tiks papildināts ar automobiļu sadaļu. Enerģijas ietaupījumus no pasākumiem ir iespējams apskatīt, gan kompaktā veidā, mainot parametrus šūnās, kas ir iekrāsotas zilā krāsā, gan izvērstā veidā, lai labāk atrastu pasākumu ar vislielāko enerģijas ietaupījumu. (27.12.2016. www.em.gov.lv)

Finansējuma avoti 

EM piedāvātais risinājums paredz, ka valsts no savas puses sniegs ES struktūrfondu atbalstu mājokļu, publisko un ražošanas ēku renovācijai.

www.altum.lv 

www.cfla.gov.lv 

www.em.gov.lv

Plašāks ES fondu atbalsts: 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://ec.europa.eu/easme/ 

http://www.managenergy.net/ 

Neatkarīgu ekspertu akreditēto sertificēšanas institūciju kontaktinformācija:

Neatkarīgiem ekspertiem –energoauditoriem:

LSGŪTIS - siltumapgādes un ventilācijas sistēmas projektētājiem: www.lsgutis.lv, adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084, kontakttālrunis: 26636264, e-pasts: lsgutis@e-apollo.lv

SIA «Mācību konsultāciju centrs ABC», www.abc.edu.lv, adrese: Blaumaņa 5A-5, 4.st., Rīga, LV-1011, kontakttālrunis: 26332356, e-pasts: sb@abc.edu.lv.

Neatkarīgiem ekspertiem (būvniecības speciālistiem):

LAS (Latvijas Arhitektu savienība) – arhitektiem: www.latarh.lv , adrese: Torņa iela 11, Rīga, LV-1050, Latvija, kontakttālrunis: 67221923, e-pasts:latarch@latarch.lv

LBS (Latvijas Būvinženieru savienība) - ēku konstrukciju projektētājiem:www.buvinzenierusavieniba.lv , adrese: Rīga, Kr.Barona 99 1a, LV-1012, konatkttālrunis: 67845910, e-pasts: lbs@apollo.lv 

LSGŪTIS - siltumapgādes un ventilācijas sistēmas projektētājiem: www.lsgutis.lv, adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084, kontakttālrunis: 26636264, e-pasts: lsgutis@e-apollo.lv

 

Energo efektifitātes uzlīmes /Energy efficiency labels/ - noderīgas saites ražotājiem un tirgotājiem

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficien… 

Energy label generator: http://eepf-energylabelgenerator.eu/ 

Energy labelling tools: https://ec.europa.eu/energy/en/energy-labelling-tools 

Energy CheckUp

Sadarbojoties ar projekta STEEEP partneriem, ir iespējams iepazīties ar projektu SME Energy Check Up, kas sniedz uzņēmumiem iespēju veikt tūlītēju un mazu ieskatu - pārbaudi uzņēmumā par energo efektivitāti. Šī projekta ietvaros arī ir izveidoti vairāki mazi ~ 1 min.gari video, kā ikdienā var palielināt energo efektivitāti un līdz ar to samazināt arī izmaksas. Aicinām apmeklēt projekta mājas lapu, lai iepazītos tuvāk ar projekta sniegtām iespējām: www.energycheckup.eu Projekta video materiāli ar praktiskiem padomiem pieejami zemāk:

Apgaismojums

Gaisa kondicionēšana

 

Enerģija un ūdens

Ēka

Citi risinājumi