Pārlekt uz galveno saturu

ERAF LTRK ēkas renovācija un restaurācija

Noslēdzās LTRK ēkas renovācijas un restaurācijas darbi

Viegli lasīt!

30.06.2015. ir pabeigti LTRK ēkas rekonstrukcijas un restaurācijas darbi. Projekta rezultātā ir renovēta ēkas 1.stāva kāpņu telpa, vestibils - halle, halle, kāpnes uz 2.stāvu un pagrabstāvu, rekonstruēti iekšējie elektroapgādes tīkli, restaurēti telpu iekšējā interjera elementi - spoguļa rāmis, durvis, kāpnes, griestu un sienu dekori.

Būvdarbu izpildes laiks - 4 mēneši (būvdarbi uzsākti 02.03.2015.).

Būvdarbu apjoms - 99 983.95EUR. ERAF līdzfinansējums ir 48.05%, kas sastāda 49 997.86EUR.

LTRK ēkas renovācijas un restaurācijas darbi LTRK ēkas renovācijas un restaurācijas darbi LTRK ēkas renovācijas un restaurācijas darbi LTRK ēkas renovācijas un restaurācijas darbi

Materiāls sagatavots 03.07.2015.

 

ERAF logo ERAF logo ES logo

Tuvojas noslēgumam renovācijas un restaurācijas darbi LTRK ēkā

Būvbniecības posma 3 mēnešos ir veikti vairāk kā 50% būvdarbi.

Tuvojas noslēgumam vestibila - halles, halles telpu rekonstrukcija, daļēji pabeigta dekoratīvo iekšējā interjera elementu restaurācija un drīzākā laikā tiks uzsākta to montēšana un krāsošana.

Projekta laikā atklājās vairāku telpu un tajās izvietoto elementu tehniskā stāvokļa aktuālais novērtējums, kas radīja papildus darbus un iekavēja plānoto darbu izpildes grafiku.

Papildus tiek risināts jautājums par AS "Sadales tīkls" projekta, kas saistās ar ERAF projekta elektrodarbu saturu, īstenošana.

Materiāls sagatavots: 05.06.2015.

ERAF logo ERAF logo ES logo

Turpinās renovācijas un restaurācijas darbi Uzņēmēju namā

Aizvadīti pirmie divi mēneši, restaurējot un rekonstruējot LTRK ēku, kas būvēta 1875.gadā un līdz ar 1925.gadā ēkas nodošanu Latvijas Tirgotāju savienības īpašumā, kļūst par Uzņēmēju namu.

Izpildīto darbu apjoms ir 30% no plānotā.

Ir iegādāts pacēlājs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un uzsākta pielāgotās kāpņu telpas izbūve. Tas nodrošinās cilvēku ar kustību un funkcionāliem traucējumiem iekļūšanu LTRK ēkā.

Aktīvi turpinās darbi ēkas vestibila - halles, halles telpās, kura interjeros ir vērojamas neoeklektikas, tautiskā mantojuma, baroka iezīmes. Unikāla ir kāpņu telpas vitrāža, kas iezīmē jūgendstila mantojumu. Projekta ietvaros ir uzsākta dekoratīvo elementu  - ģipša plastisko dekoru un dzegu restaurācija, uzsākta arī ieejas vestibila reprezentablākās daļas -  spoguļa, kas balstās uz pamatnes ar pildiņu dalījumu, papildināts ar ģipša veidojumu dekoriem - pērļu virtenēm, akantu lapu rozeti, restaurācija. Pašu spoguļa stiklu ietver rāmis ar gludu apmali un kimatija dekoru, tā augšējā daļa paplatināta un uz tās ir redzams festons ar plīvojošām lentām galos.

Turpmākos mēnešos intensīvi turpināsies ēkas kāpņu telpas, vestibila - halles, halles ar trepēm uz bēniņu stāvu un pagrabstāvu, ēkas elektrodarbu izbūve; iekšējā interjera objektu restaurācija.

Plānotais būvniecības darbu noslēguma termiņš ir 30.06.2015.

Renovācijas un restaurācijas darbi Uzņēmēju namā Renovācijas un restaurācijas darbi Uzņēmēju namā

Materiāls sagatavots: 01.05.2015.

ERAF logo ERAF logo ES logo

Uzsākti renovācijas un restaurācijas darbi LTRK ēkā

2015.gada martā ir uzsākti LTRK ēkas renovācijas un restaurācijas darbi. Darbu gaitā ir plānoti sekojoši ēkas renovācijas darbi: 1. un 2.stāva kāpņu telpas,  vestibils-halle, halle, iekšējie elektroapgādes tīkli. Lai uzlabotu cilvēku ar kustību traucējumiem iekļūšanu LTRK ēkā, ir rekonstuēta telpa, kurā izvietots automātiskais pacēlājs. Restaurēti tiks ģipša plastiskie dekori un dzegas, loga vitrāža, kāpnes uz otro stāvu un pagrabstāvu, tā koka margas, sienas spoguļa plastiskais dekors, stiklotās ārdurvis, stiklotās un pildiņu koka iekšdurvis ar furnitūru un aplodām. Lai saglabātu telpu vienoto veidolu, papildus, pēc vēsturiskā parauga izgatavos koka pildiņu iekšdurvis. Nozīmīgs ir saglabātais mantojums, kas sniegs ieskatu par ēkas vēsturi.

Renovācijas un rekonstrukcijas darbus veic SIA "Sunset Dizain". Būvniecības darbu izmaksas ir 109 213.11EUR. ERAF līdzfinansējums ir 48.05%, kas sastāda 49 997.86EUR.

Darbu izpildes termiņš  - 2015.gada 30.jūnijs.

ERAF finansētais projekts ļaus turpināt uzsāktos ēkas renovācijas, restaurācijas un rekonstrukcijas darbus LTRK vēsturiskajā ēkā. Līdz šim ar LTRK un atbalstītāju ziedojumiem ir veikta ēkas fasādes renovācija, jumta rekonstrukcija. Nākotnē plānota ēkas pilnā fasādes renovācija, turpināta iekštelpu renovācija un restaurācija.

Materiāls sagatavots: 12.04.2015.

ERAF logo ERAF logo ES logo

LTRK ar ERAF līdzfinansējumu veic uzņēmēju nama rekonstrukciju un renovāciju

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) īsteno projektu (Nr. 3DP/3.4.3.3.0/14/APIA/CFLA/054), lai rekonstruētu valsts nozīmes arhitektūras pieminekli Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 35 jeb uzņēmēju namu.

Pašreiz ēka atrodas katastrofālā stāvoklī, jo daudzus gadus nav veikti nepieciešamie remonta darbi, kā arī tajā pastāv augsta ugunsnedrošības pakāpe, novecojušo energoapgādes tīklu dēļ.

Lai to novērstu, paredzēts investēt 104 tūkstošus eiro, no kuriem aptuveni pusi segs no ERAF līdzekļiem. Par šo naudu plānots veikt valsts nozīmes mākslas objektu kāpņu telpas un vestibila rekonstrukciju, kā arī atjaunot halli. Būtiski, ka uzņēmēju nams tiks pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izbūvējot pacēlājus.

Uzņēmēju nama atjaunošanas mērķis ir radīt vietu, kur gan reģionālā, gan nacionālā mērogā biznesa, radošo un kultūras industriju pārstāvji varētu izmantot kā daudzfunkcionālu atbalsta centru.

Projekts tiek realizēts ERAF programmā “Infrastruktūra un pakalpojumi” un to paredzēts noslēgt deviņu mēnešu laikā.

Ēkas projekta autors ir arhitekts Gustavs Vinklers. Tā būvēta 1875. gadā Stāmerienas muižas baronam Edvīnam fon Volfam kā ziemas rezidence.

Materiāls sagatavots: 12.12.2014.

ERAF logo ERAF logo ES logo