Pārlekt uz galveno saturu

e-Emporio

e-Emporito

Eiropas mazie uz vidējie uzņēmumi (MVU) veido Eiropas ekonomikas pamatu, taču tikai nedaudzi no tiem nodarbojas ar eksportu. MVU eksporta darbības pieaugums tika uzskatīts par vienu no galvenajām iespējām Eiropas glābšanai no finanšu krīzes. 

Projekta „E-EMPORIO” mērķis ir sekmēt MVU strādājošā personāla eksporta prasmju attīstību, nodrošinot darbiniekiem visaptverošu, kvalitatīvu, uz rezultātiem un praksi vērstu e-mācību saturu, kas būs pieejams internetā no jebkuras vietas, jebkurā laikā un būtu pielāgots katras valsts īpašajām vajadzībām.

 

Dažos gadījumos e-mācību saturs un mācību metodika tiks aizgūti no iepriekšējā „Leonardo” projekta ar nosaukumu „text-e”. Galvenā mērķa grupa ir MVU strādājošais personāls, taču vēl viena mērķa grupa ir bezdarbnieki, kuri vēlas attīstīt savas prasmes, lai atrastu darbu vai dibinātu savu MVU.

E-learning

Projekta pamatuzdevumi ir:

sekmēt MVU konkurētspējas pieaugumu starptautiskā līmenī, lietojot jaunākās tehnoloģijas, piemēram, e-mācības, lai apmācītu MVU personālu ārējās tirdzniecības jautājumos Eiropas mērogā;

  • palielināt MVU personāla ārējās tirdzniecības iespējas;
  • sekmēt digitālā satura attīstību, kas ir informācijas sabiedrības pamatelements;
  • mazināt konstatētos trūkumus mācībās eksporta jomā starp partnervalstīm;
  • izveidot dialogu starp partnervalstu mācībspēkiem;
  • veicināt neoficiālu un neformālu mācību ceļā iegūto prasmju akreditēšanu.

Projekta īpašie uzdevumi:

  • izstrādāt uz praksi un rezultātiem vērstu un uz zināšanām balstītu e-mācību saturu, kas īpaši ir paredzēts tam, lai paaugstinātu MVU personāla prasmes eksporta jomā, ņemot vērā katras partnervalsts īpašās vajadzības;
  • pielāgot šos e-mācību kursus lietošanai arī mobilā tālruņa lietojumprogrammās;
  • nodrošināt sertifikāciju prasmēm un zināšanām, kas tiks iegūtas ar e-mācību platformas starpniecību;
  • dalīties labākajā praksē un kompetencē starp partneriem;
  • ņemt vērā īpašu mērķa grupu vajadzības, piemēram, gados vecākus darbiniekus (vai bezdarbniekus), kuri vēlas uzlabot savas prasmes.

http://e-emporioexports.eu/index.php/en/

http://www.actione-learn.eu/eemporio/frontpage/index.php/en/