Pārlekt uz galveno saturu

Radošums un uzņēmējdarbība

ES
 • Projekta nosaukums: Bezdarba samazināšana – uzņēmējdarbības veicināšana, apvienojot biznesa modeļus un radošumu organiskos, jaunos un daudzsološos uzņēmumos
 • Projekta numurs: 1-076
 • LTRK pozīcija: Partneris
 • Kopējais budžets: 952 853,57 EUR
 • Kopējais ES finansējums: 857 568,21 EUR
 • Projekta ilgums: 27/02/2020 - 26/10/2023
 • Programma: Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība
 • Partnervalstis: Latvija, Lietuva
 • Projekta mājaslapa: https://www.matrix.creazone.lt/lv

Projekts fokusējas uz uzņēmējdarbības veicināšanu jaunu cilvēku vidū (15-19 gadi). Projektā plānots ir iesaistīt ne mazāk kā 240 jauniešus, kuri tieši iesaistīsies projekta aktivitātēs un tiks integrēti, lai veicinātu viņu kopīgos centienus izveidot dzīvotspējīgus uzņēmumus (MVU). 
Projekts balstās uz pierādītu un pārbaudītu metodoloģiju. 2012.-2013. gadā Lietuvas Biznesa konfederācija, kopā ar partneriem no, Viļņas Ģedimiņas tehniskās universitātes, Lietišķo un sociālo zinātņu universitāti un Utenas Lietišķo un sociālo zinātņu universitāti, veiksmīgi ieviesa jaunu projektu ar nosaukumu “CREAzone”.
Izmantojot projekta “CREAzone” uzlaboto metodoloģiju, mērķis ir samazināt neproporcionāli augstu darba nespējas līmeni (salīdzinājumā ar lielākajām pilsētām), jo īpaši jauniešu vidū (15-29 gadi) programmas reģionos: Alītas apriņķī, Utenas apriņķī, Viļņas apriņķī, Kauņas apriņķī, Panevēžas apriņķī (Lietuvā), Latgalē un Zemgalē (Latvijā).

Projekta mērķis – radīt jaunus daudzsološus uzņēmumus, apvienojot novatoriskas uz zināšanām balstītas ekonomikas idejas, ar uzņēmējdarbības modeļiem tradicionālajās nozarēs, tādējādi veicinot ilgtermiņa un ilgtspējīgu nodarbinātības pieaugumu Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā.

Sagaidāmie projekta rezultāti:

 • dot iespēju jauniešiem kļūt par uzņēmējiem, veidojot savas uzņēmumu (MVU) attīstībai nepieciešamās prasmes;
 • veidot ieinteresēto personu apvienību (aliansi), kas ir ieinteresēta un apņēmusies izveidot ilgtermiņa sadarbību jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanā;
 • veicināt jaundibināto un esošo MVU atpazīstamību un ilgtspējīgu attīstību.

Vadošais partneris: Euroregion “Country of Lakes” Office in Lithuania (Lietuva)

 

Projekta rezultāti:

 • 7 apmācību bloki
 • 109 apmācību aktivitātes
 • Vairāk kā 2300 dalībnieku

Projekta ziņas:

 

Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

 

Kontakti:

Jurijs Dubatovka
ES Projektu daļas projektu koordinators
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
jurijs.dubatovka@ltrk.lv
+371 67201153
Kr. Valdemāra iela 35, Rīga
Latvija, LV-1010