Pārlekt uz galveno saturu

Cenas

Cenas eiro (bez PVN)

 

 

Preču vērtība

 

Nebiedriem, cena bez BVN Biedriem (30% atlaide), cena bez PVN
Līdz 10 000 360,00 252,00
no 10 001 - 25 000 460,00 322,00
no 25 001 - 100 000 560,00 392,00
no 100 001 - 400 000 660,00 462,00
no 400 001 un vairāk 760,00 532,00
     
Par katru papildus valsti vai tranzītvalsti 50,00 35,00
Par veidlapu 0,50 0,50
Drukas maksa 0,50 0,50

 

 

BTA APDROŠINĀŠANAS MAKSA

Preču vērtība (EUR)

Apdrošināšanas prēmija (% no ATA karnetē uzrādīto preču tirgus vērtības gadā, bet ne mazāk kā 70 EUR)

Līdz 10 000 EUR

3

No 10 001 līdz 25 000

2.5

No 25 001 līdz 100 000

2

No 100 001 līdz 400 000

1.5

400 001 un lielāka

1