Pārlekt uz galveno saturu

LATUA

123

 

 • Nosaukums: LATUA (Support integration of Ukraine in to the Western and European single market by using Latvia as an entry point)
 • LTRK Pozīcija: Vadošais partneris
 • Kopējais budžets: 39 153,44 EUR
 • Projekta ilgums: 01.07.2021 - 31.12.2022
 • Finansējums: Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, ASV Valsts departaments
 • Partnervalstis: Latvija, Ukraina

 

Programma sastāv no vairākiem praktiskiem semināriem kas ievērojami attīstīs Ukrainas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) un nevalstisko organizāciju (NVO) kompetences kas ir nepieciešamas lai ieietu Rietumu un Eiropas tirgos, koncentrējoties uz Latvijas tirgu kā “ieejas punktam” tālākai paplašināšanai.

Tiklīdz tiks uzlabotas MVU un NVO kompetences, tiks organizētas studiju vizītes no Ukrainas uz Latviju kas veicinās biznesa kontaktu izveidošanu, kas savukārt potenciāli var novest pie reāliem pārdošanas darījumiem vai kopīgiem projektiem starp Ukrainu un Latviju.

Paredzama ietekme ir nodrošināt Ukrainas NVO un MVU ilgstošu kompetenci un uzņēmējdarbības tīklu ar ES. Potenciāli vismaz viens no Ukrainas uzņēmumiem projekta noslēgumā veidos kopīgu projektu ar Latvijas uzņēmumu.

 

Programmas mērķi un uzdevumi:

 • Palielināt Ukrainas NVO un MVU kapacitāti un praktiskās zināšanas par Latvijas tirgu, organizējot praktiskus tiešsaistes seminārus;
 • Veicināt biznesa attiecības starp Ukrainas un Baltijas valstu NVO un MVU, organizējot divus studiju braucienus uz Latviju.

Programmas aktivitātes:

 • Trīs praktiskie semināri par Latvijas tirgu kas ir domāti MVU, kur uzmanība tiek akcentēta uz eksporta iespējām, kā arī prasībām, piemēram, juridiskajām, muitas un fitosanitārajām, veicinās Ukrainas MVU eksporta uzsākšanu uz Latviju. Semināri uzlabos Ukrainas uzņēmēju zināšanas par Latvijas tirgu, tādējādi veicinot Latviju kā ieejas punktu rietumu tirgos. Turklāt pasākuma mērķis ir veicināt investīciju iespējas Ukrainā. Tāpat semināru laikā Latvijas uzņēmēji dalīsies ar labo praksi un zināšanām par to, kā piekļūt rietumu tirgiem, kā viņi uzsāka savu eksportu vai atvēra biznesu Rietumu tirgos, jo semināra mērķis ir veicināt eksportu uz Rietumu tirgiem. Semināros galvenā uzmanība tiks pievērsta atsevišķu nozaru specifikai.
 • Praktiskais seminārs, kas ir domāts  Ukrainas NVO, palielinās zināšanas par dialogu starp valdību un uzņēmējiem, paveiktajām reformām un pašreizējām prioritātēm, kā arī EESC, EUROCHAMBRES un ES likumdošanas aktivitātēm un prioritātēm. Semināra mērķis ir veicināt Ukrainas NVO aktīvāku iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā valdības līmenī un nepieciešamo reformu lobēšanu plašākas sabiedrības labā.
 • Studiju braucieni uz Latviju nodrošinās Ukrainas MVU B2B kontaktus ar Latvijas uzņēmumiem un potenciālos interesentus pārdošanas jautājumā, kas nākotnē var novest pie reāliem pārdošanas darījumiem vai kopīgiem projektiem, tādējādi veicinot tiešu piekļuvi Rietumu tirgiem. Uzņēmumu vizītes dos iespēju klātienē iepazīties ar Latvijas uzņēmumiem, to ražošanas tehnoloģijām un pieejām.
 • Studiju braucieni uz Latviju sniegs Ukrainas NVO iespēju tikties ar citām Latvijas ietekmīgākajām NVO un uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, tādējādi stiprinot sadarbību un personīgos kontaktus. Tas veicinās turpmāko sadarbību citos projektos un turpmāko Latvijas-Ukrainas atbalstu tiem MVU, kuri vēlas saņemt padomus eksporta jautājumos.

 

Vadošais partneris:

 • Latvian Chamber of Commerce and Industry (Latvija)

Partneris:

 • Ukrainian Chamber of Commerce and Industry (Ukraina)

Kontaktinformācija:

Nauris Lazdāns
Eksporta daļas direktors
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
nauris.lazdans@chamber.lv 
+371 67201109
Kr.Valdemāra iela 35, Rīga Latvija, LV-1010
Līga Sičeva
LTRK ES Projektu daļas vadītāja
Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamera
liga.siceva@chamber.lv
+371 28625443
Kr.Valdemāra iela 35, Rīga Latvija, LV-1010