Pārlekt uz galveno saturu

InBets+

1424
 • Nosaukums: INBETS+ (Innovative business transfers in the BSR+)
 • LTRK pozīcija: Partner
 • Kopējais budžets: 534 300.00 EUR
 • Projekta ilgums: 01.04.2021 - 31.12.2021
 • Projekta ilgums: Interreg Baltic Sea Region
 • Partnervalstis: Polija, Vācija, Krievija, Lietuva, Latvija, Zviedrija, Somija, Dānija, Igaunija
 • Mājas lapa: https://inbets.eu/

Dotais projekts ir projekta "INBETS BSR" (projekta Nr. R051) pagarinājums. Tā pamatā ir projekta “INBETS BSR” sasniegtie rezultāti gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā izteiksmē. Tas dod iesēju ne tikai paplašināt projekta iepriekš sasniegto rezultātu apjomu, bet arī tiek īstenoti papildu pasākumi ar mērķi pastiprināt rezultātus un vispārējo ietekmi. Īpaši prioritāra ir īstenoto pasākumu praktiskā piemērošana un konsolidācija. Tiks palielinātas esošo projekta partneru un jauno organizāciju kapacitātes, kā arī aktivitātēs tiks iekļauti papildu reģioni.

Projekta galvenie mērķi:

 • Stiprināt esošo MVU institucionālo kapacitāti, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbības nodošanu Baltijas jūras reģionā;
 • Stiprināt MVU uzņēmējdarbības pāreju kuru veic politikas un valsts pārvaldes iestādes reģionālā un nacionālā līmenī, kā arī paplašināt un atvieglot MVU uzņēmējdarbības pārejas finansēšanu.

 

Iepriekš sasniegtie rezultāti tiks palielināti, bet tiks īstenoti arī papildu pasākumi lai nostiprinātu rezultātus un vispārējo efektivitāti ilgtermiņā. Īpaši prioritāra ir sasniegto rezultātu praktiskā piemērošana un konsolidācija. Tiks palielinātas esošo projekta partneru spējas un iekļauti papildu reģioni. Tā kā sākotnējais projekts tika vērsts  uz modeļu, pasākumu, rīku un apmācību izstrādi un praktiskais pielietojums tika jau uzsākts, šī īstenošanas posma pagarināšana par deviņiem mēnešiem būtiski ietekmēs visu projektu. Pagarinājuma fāze vairāk nekā divas reizes palielinās konsultētu MVU skaitu. Tiks palielināts kvalificēto uzņēmējdarbības pārejas ekspertu skaits. Tiks izveidots unikāls tiešsaistes kurss ekspertu kvalifikācijai uzņēmējdarbības pārejas jautājumos, kā arī visi sākotnēja projekta zināšanas un instrumenti tiks prezentēti didaktiski labi sagatavotā veidā, tādējādi padarot projekta rezultātus ilgtspējīgi izmantojamus ilgtermiņā. Izstrādātā politiskās stratēģijas programma tiks īstenota, iesaistot lēmumu pieņēmējus noslēguma konferencē un parakstot saprašanās memorandu.

Vadošais partneris: 

Baltic Sea Academy (Vācija)

Partneri: 

 • Estonian Chamber of Commerce and Industry (Igaunija)
 • St. Petersburg Foundation for SME Development (Krievija)
 • Association of SMEs support centers of the Kaliningrad region (Krievija) 
 • DRIVHUSET, (Zviedrija)
 • International Business College (IBC) (Dānija) 
 • Gdansk University of Technology (Polija)
 • Satakunta University of applied sciences (Somija)
 • Vytautas Magnus University (Lietuva)
 • Vocational Academy Hamburg (Vācija)

 

Kontaktinformācija:
ES Projektu daļa
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
esprojekti@ltrk.lv
+371 28625443
Kr.Valdemāra iela 35, Rīga, Latvija, LV-1010