Pārlekt uz galveno saturu

CSecTOR

Erasmus+

logo

 • Nosaukums: CSecTOR (Cyber Security Training on Operational Technology Resilience)
 • LTRK Pozīcija: Partneris
 • Kopējais budžets: 250 000 EUR
 • Projekta ilgums: 01.12.2022 - 30.11.2024
 • Programma: Erasmus+
 • Partnervalstis: Austrija, Grieķija, Kipra, Itālija, Latvija

Viena no galvenajām Eiropas Savienības industriālās stratēģijas prioritātēm ir nodrošināt atbalstu digitalizācijai gan finansiāli, gan arī izglītības un digitālo prasmju apguvē. Kiberuzbrukumu apjoms kopš COVID-19 pandēmijas sākuma ir palielinājies par gandrīz par 50%, norādot uz trūkumiem izpratnei par kiberdrošību un rīcību kiberuzbrukumu gadījumā. CSecTOR galvenās mērķa grupas ir ražojoši uzņēmumi, kuriem ir potenciāls risks kiberuzbrukumiem, tādējādi radot draudus ražošanas procesiem, iekārtām un infrastruktūrai. Šis ir norādīts arī kā viens no 5 lielākajiem globālajiem riskiem, saskaņā ar Pasaules Ekonomikas Foruma 2020. gada Globālā riska ziņojumu. Šis projekts dos iespēju uzņēmumu darbiniekiem un tehniskajam personālam iegūt nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai nodrošinātu uzņēmumu labbūtību un kopumā uzlabotu situāciju kiberdrošības jomā.

Projekta mērķis:

Palīdzēt ražošanas uzņēmumiem izveidot kiberdrošu darba vidi, lai uzņēmumi būtu informēti un sagatavoti gadījumos, kad notiek kiberuzbrukumi ražošanas iekārtām vai procesiem.

Projekta plānotās aktivitātes:

 • Palīdzēt uzņēmumiem novērtēt esošo kiberdrošības līmeni un riskus.
 • Radīt metodoloģiju, lai palīdzētu mērķa grupai sasniegt augstu kiberdrošības līmeni un noturību.
 • Nodrošināt uzņēmumiem nepieciešamos rīkus, lai atlasītu un ieviestu kiberdrošības pasākumus.
 • Nodrošināt uzņēmumu darbiniekus un tehnisko personālu ar zināšanām par datu drošību, kiberdrošību.
 • Informēt sabiedrību par kiberdrošības riskiem un veidiem, kā atpazīt un novērst kiberuzbrukumus.

Sagaidāmie projekta rezultāti:

 1. Metodoloģijas izstrāde un rīcības plāns.
 2. Pašnovērtējuma rīks, lai uzņēmumi varētu novērtēt esošo situāciju kiberdrošības jomā.
 3. Apmācību programma ar interaktīvu saturu.
 4. Tiešsaistes apmācību platforma, lai radītā programma būtu ērti pieejama uzņēmumiem un citiem interesentiem.

Vadošais partneris:

 • FH Joanneum Gesellschaft mbH (Austrija)

Partneri:

 • Tournis Symvouleftiki EE Sigmanet (Grieķija)
 • PCX Computers & Information systems Ltd (Kipra)
 • Asset Basilicata (Itālija)
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Latvija)
   
 

Kontaktinformācija:

Mārtiņš Riekstiņš
ES Projektu daļas projektu koordinators
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
martins.riekstins@ltrk.lv
+371 26110510
Kr.Valdemāra iela 35, Rīga Latvija, LV-1010