Pārlekt uz galveno saturu

LEF Network Azerbaijan

Central Baltic Programme LEF network Azerbaijan

 • Nosaukums: LEF network Azerbaijan (Joint support network for export development from Finland, Estonia, Latvia to Azerbaijan)
 • LTRK pozīcija: Vadošais partneris
 • Kopējais budžets: 1 264 937.80 EUR
 • LTRK budžets: 456 816.20 EUR
 • Projekta ilgums: 01.03.2023-28.02.2026.
 • Programma: Central Baltic Programme 2021-2027
 • Partnervalstis: Latvija, Igaunija, Somija, Azerbaidžāna

Projekta LEF Network Azerbaijan vīzija ir palielināt inovācijas un reģiona bioekonomiku, eksportējot pakalpojumus, preces un praktiskas zināšanas uz Azerbaidžānu, tādejādi paaugstinot Centrālbaltijas reģiona ilgtspēju un konkurētspēju. Azerbaidžānā ir specifiskas tirgus vajadzības, valoda un biznesa kultūra, kas ir izaicinājums uzņēmējiem. Uzņēmumiem individuāli ieiet tirgū ir sarežģītāk nekā sadarbojoties ar citiem uzņēmumiem un uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām. Projekta rezultātā eksports uz trešajām valstīm tiks īstenots ātrāk un efektīvāk.

Projekta LEF network Azerbaijan mērķis ir 36 mēnešu laikā noslēgt 10 pārdošanas līgumus starp Somijas, Igaunijas un Latvijas pieredzējušiem MVU un Azerbaidžānu.

Projekta galvenie uzdevumi ir:

 • Izstrādāt kopīgu atbalsta pakalpojumu platformu eksporta attīstībai no Somijas, Igaunijas un Latvijas uz Azerbaidžānu
 • Īstenot Eksporta attīstības programmu, kas sastāv no 1. tirgus analīzes un eksporta zināšanām, 2. eksporta snieguma un reģionālā tēla veidošanas. Galvenās eksporta aktivitātes būs tirdzniecības misijas gan uz Azerbaidžānu, gan uz LEF valstīm, B2B pasākumi (t.sk. tiešsaistē) un apmācības
 • Sniegt pakalpojumus kā nefinansiālu atbalstu vismaz 50 uzņēmumiem no CB reģiona

Projekta laikā plānotas:

 • 6 tirdzniecības misijas uz Azerbaidžānu
 • 3 ienākošās tirdzniecības misijas no Azerbaidžānas
 • 3 biznesa forumi Azerbaidžānā
 • 3 biznesa forumi Latvijā, Igaunijā un Somijā (katrā valstī pa vienam)
 • Mājas lapas izstrāde: https://www.export-cluster.eu/
 • Pieredzes apmaiņas pasākumi Centrālbaltijas reģionā
 • Specifiska tirgus izpēte Centrālbaltijas reģiona uzņēmumiem
 • Tiešās konsultācijas Centrālbaltijas reģiona uzņēmumiem
 • Eksporta ceļvežu izstrāde Centrālbaltijas uzņēmumiem, biznesa brieduma pārbaude
 • Tiešsaistes semināri par Azerbaidžānu
 • Atvērto izglītības resursu (OER) sagatavošana par Azerbaidžānu
 • Reklāmas materiāli par Centrālbaltijas reģionu Azerbaidžāņu valodā, tostarp video materiāli
 • Apmācības uzņēmumiem pirms tirdzniecības misijām
 • Azerbaidžānas ekspertu konsultācijas Centrālbaltijas MVU

Vadošais partneris:
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Latvija)

Partneri:

Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Igaunija)

Satakuntas Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)

Caspian Energy Club (Azerbaidžāna)

Kontaktinformācija:
Līga Sičeva
ES Projektu daļas vadītāja
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
liga.siceva@ltrk.lv  
+371 28625443
Kr.Valdemāra iela 35, Rīga Latvija, LV-1010


Rolanda Ķīkule
ES Projektu daļas projektu koordinatore
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
rolanda.kikule@ltrk.lv
+371 20284463
Kr.Valdemāra iela 35, Rīga Latvija, LV-1010