Pārlekt uz galveno saturu

LATUA 2

ĀM

 

UCCI Embassy
  • Nosaukums: LATUA 2 Atbalsts Ukrainas MVU un biznesa atbalsta organizāciju integrācijai Eiropas vienotajā tirgū izmantojot Latviju kā izejas punktu (Projekta akronīms: LATUA 2)
  • LTRK Pozīcija: Vadošais partneris
  • Kopējais budžets: 74 237,50 EUR
  • Projekta ilgums: 19.05.2023 - 30.10.2024.
  • Finansējums: Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
  • Partnervalstis: Latvija, Ukraina

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras sadarbības projekts kopā ar Ukrainas Tirdzniecības un rūpniecības kameru 18 mēnešu laikā palīdzēs Ukrainas MVU, NVO, publiskajam sektoram integrēties Eiropas Savienībā caur zināšanu sniegšanu un atbalstu kontaktu veidošanā. 


Veiktajā priekš izpētē ir nodefinētas uzņēmumu un NVO, valsts iestāžu problēmas – zināšanu trūkums par ES zaļo kursu, MVU integrācija ES vienotajā tirgū (eksports, standarti, digitālie rīki) un vairāki izaicinājumi demokrātijā un tiesiskajā vidē, kā piemēram, kiberdrošība, korupcijas apkarošana. Papildus minētajam, izaicinājumi ir vīriešu darba spēka trūkums, ko varētu risināt ar atbalstu sievietēm aktīvāk uzņemties vadošos amatus. Tāpat arī Ukrainas ekonomika pašlaik aktīvi meklē jaunus sadarbības tirgus gan importam, gan eksportam, jo dēļ agresora darbības Ukrainā, ir izaicinājumi izmantot esošos loģistikas tīklus un turpināt sadarboties ar daļu no iepriekšējiem ārvalstu partneriem. 


Balstoties uz aptauju, vis aktīvāk interesei sadarboties ar Latviju kā izejas punktu uz Eiropu, izrādīja tieši organizācijas no pārtikas ražošanas, mēbeļu ražošanas, tekstilrūpniecības nozarēm un atkritumu apsaimniekošanas. Iesaistītās puses šeit ir MVU, biznesa atbalsta organizācijas (BAO jeb kameras, nozaru asociācijas, uzņēmumu klubi u.c.), valsts iestādes, kas ir saistītas ar konkrēto nozari. 


Lai sniegtu atbalstu problēmu risināšanai, projekta laikā tiks organizētas:

  • 2 mācību vizītes uz Latviju,
  • 7 vebināri un to ieraksti būs pieejami arī pēc projekta beigām.
  • izstrādātas 2 vadlīnijas angļu un ukraiņu valodās gan MVU, gan NVO un valsts iestādēm. Tēmas būs sākot ar atbalstu sievietēm uzņēmējdarbībā, līdz ES fondu projektu izstrāde un vadīšana, līdz digitālajam eksporta mārketingam un ES produktu standartiem.

Kopumā projekta laikā plāno iesaistīt vismaz 120 pārstāvjus no MVU un 90 pārstāvjus no NVO un valsts iestādēm. Veiksmīgu aktivitāšu rezultāta, projekta komanda cer, ka projekta beigās būs vismaz 2 sadarbības līgumi starp Latvijas un Ukrainas uzņēmumiem un 1 sadarbības memorandums. 

 

Vadošais partneris:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera  (Latvija)
 

Partneris:

Ukrainas Tirdzniecības un rūpniecības kamera  (Ukraina)

 

Izstrādātie vebināri projekta ieviešanas periodā ar mērķi sniegt zināšanas un atbalstu Ukrainas uzņēmumiem un biznesa atbalsta organizācijām:

Women in entrepreneurship 

Export standarts in the EU food, textile and furniture manufacturing sectors 

Digitālie rīki eksporta mārketingā un eksporta attīstībā

EU Green Deal. Circular Economy

Kontaktinformācija:

Līga Sičeva
LTRK ES Projektu daļas vadītāja
Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamera
liga.siceva@ltrk.lv
+371 28625443
Kr.Valdemāra iela 35, Rīga Latvija, LV-1010
Veronika Šaporenko
Eksporta daļas eskperte 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
veronika.saporenko@ltrk.lv
+371 29727052
Kr.Valdemāra iela 35, Rīga Latvija, LV-1010