Pārlekt uz galveno saturu

EE4HORECA

LIFE

 

 • Nosaukums: EE4HORECA (Supporting the Clean Energy Transition of the HORECA value chain)
 • LTRK pozīcija: Partneris
 • Kopējais budžets: 1’493’946,00 EUR
 • LTRK budžets: 143’526,59 EUR
 • Projekta ilgums: 01.09.2023 - 31.08.2026
 • Programma: LIFE
 • Partnervalstis: Beļģija, Francija, Itālija, Austrija, Spānija, Vācija, Latvija

EE4HORECA projekts veicina uzņēmumu pāreju uz tīru enerģiju. Projekta ietvaros tiks izveidoti īpaši pielāgoti uzņēmējdarbības modeļi, salīdzinošā novērtēšana, uzraudzības rīki un atbalsta pasākumi, lai veicinātu rentablu energoefektivitātes pasākumu un attiecīgā gadījumā atjaunojamo energoresursu un siltumsūkņu ieviešanu ES uzņēmumu vidū visā HORECA vērtību ķēdē.

Projekta mērķis: uzlabot uzņēmumu energotehniķu un augstākās vadības prasmes, lai labāk izprastu daudzpusīgos ieguvumus, ko var gūt no sadarbības pieejām starp lieliem un maziem uzņēmumiem visā HORECA vērtību ķēdē.

Projekta uzdevumi:

 • Identificēt lielajiem uzņēmumiem pieejamo labo praksi un, pamatojoties uz šo labo praksi, tālāk noteikt attiecīgos rentablos sadarbības uzņēmējdarbības modeļus HORECA nozarē;
 • Stiprināt visu HORECA vērtības ķēdē iekšēji un ārēji iesaistīto dalībnieku spējas (īpaši vadības personālam);
 • Izveidot uzņēmējdarbības modeļus, salīdzinošās novērtēšanas, standartizācijas un uzraudzības rīkus, kas vērsti uz enerģijas izmantošanu vērtību ķēdes līmenī, kas varētu uzlabot regulējuma un politikas formulēšanu attiecībā uz HORECA nozari;
 • Demonstrēt vērtību ķēdes pieejas nozīmi ilgtspējas, noturības un konkurētspējas palielināšanā starp uzņēmumiem;
 • Demonstrēt, cik ekonomiski dzīvotspējīgas ir uz sadarbību balstītas pieejas, lai padarītu vērtību ķēdes videi nekaitīgākas;
 • Nodrošināt tirgus dalībniekiem piekļuvi datiem par enerģijas patēriņu vērtību ķēdē.

Plānotie projekta rezultāti:

 • Apmācīt 520 darbiniekus, lai uzlabotu prasmes/ zināšanas/ informētību/ kompetences par ilgtspējīgu vērtību ķēžu lomu, veicinot HORECA nozares pāreju uz videi draudzīgu enerģiju;
 • Vairāk kā 1 500 ieinteresētās personas saņems informāciju par sadarbības metodēm HORECA vērtības ķēdē (izpratnes veicināšana par kartēšanu, uzņēmējdarbības modeļiem un rezultātiem) projekta darbības laikā;
 • Sadarbības izpētē enerģētikas jomā tiks iesaistīti 420 uzņēmumi;
 • Vismaz 10 000 ieinteresēto personu saņems informāciju par iniciatīvu un rīkiem.

Vadošais partneris:

EUROCHAMBRES (Belgium)

Projekta partneri:

European Cold Storage and Logistics Association (Belgium)

CCI France (France)

Chambre De Commerce Et d'Industrie Nice Côte d'Azur (France)

Unione Regionale Delle Camere Di Commercio Industria, Artigianato E Agricoltura Del Veneto (Italy)

Fondazione Fenice Onlus (Italy)

Universita Degli Studi Di Brescia (Italy)

Energieinstitut Der Wirtschaft GmbH (Austria)

Cambra Oficial De Comerc I Industria De Terrassa (Spain)

Cámara Oficial De Comercio, Industria, Servicios Y Navegación de España (Spain)

Senercon GmbH (Germany)

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Latvia)

 

Kontakti

Jurijs Dubatovka
ES Projektu daļas projektu koordinators
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
jurijs.dubatovka@chamber.lv
+371 26514077
Kr.Valdemāra iela 35, Rīga Latvija, LV-1010