Pārlekt uz galveno saturu

Green Hydra

 

 

A blue flag with yellow stars

Description automatically generated

 

Green Hydra (Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem)

 • Nosaukums: Green Hydra (Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem)
 • LTRK pozīcija: Partneris
 • Kopējais budžets: 2 254 967,00 EUR
 • LTRK budžets: 155 675,00 EUR
 • Projekta ilgums: 01.04.2024-31.03.2028
 • Programma: Interreg Europe
 • Partnervalstis: Itālija, Bulgārija, Polija,  Latvija, Spānija, Īrija, Kipra, Norvēģija, Horvātija, Nīderlande, Slovēnija
 • Projekta mājaslapa: www.interregeurope.eu/green-hydra

 

Steidzami ir nepieciešami vērienīgi risinājumi oglekļa emisiju samazināšanai, un zaļā ūdeņraža nozare ir “cerības glābšanas riņķis”.

Paredzams, ka zaļais ūdeņradis spēlēs nozīmīgu lomu ES mērķu sasniegšanā līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 55 % un līdz 2050. gadam sasniegt nulles neto emisijas. Lai sasniegtu šos vērienīgos mērķus, ir vajadzīgas pārmaiņas un pilnīga nozares mobilizācija.

Tā kā zaļā ūdeņraža ieviešana pieaug lielajās korporācijās, kuru zaļā ūdeņraža tirgus vērtība līdz 2050. gadam ir 11 triljoni USD, šajā procesā ir svarīgi iesaistīt arī MVU, kas veido 99% uzņēmumu Eiropā.

Lai gan infrastruktūras ekonomiskā sarežģītība var radīt šķērsli MVU, tie varētu kļūt par svarīgu zaļā ūdeņraža izaugsmes dzinēja sastāvdaļu, ja tos atbalsta zaļās ūdeņraža ekosistēmas palīgierīces.

Ievērojami pieaug investīcijas pētniecībā un attīstībā, kā arī izmēģinājuma projektos, valstīm un reģioniem cenšoties ieņemt vadošo lomu zaļajā ūdeņraža ekonomikā. Tam būs liels potenciāls veicināt ekonomikas attīstību, konkurētspēju un darba vietu radīšanu. Tāpēc valsts iestādēm kopā ar citiem ekosistēmas dalībniekiem jācenšas uzlabot atbalsta politiku un iniciatīvas, lai nodrošinātu zaļā ūdeņraža attīstības sasaisti ar MVU.

Tādējādi būs ļoti svarīgi turpināt veidot, attīstīt un apgūt dažādu līmeņu politikas, lai veicinātu MVU līdzdalību vietējā, reģionālajā un valsts zaļajā ūdeņraža ekonomiku.

Projekta mērķis:

Green Hydra iesaistīsies vietējās, reģionālās un valsts politikas uzlabošanā 10 ES reģionos – no vadošajiem reģioniem līdz atpalikušajiem reģioniem, lai plānotu un izveidotu atbalsta iniciatīvas un pasākumus zaļās ūdeņraža attīstības uzņēmējdarbības iespējām MVU, sākot no pētniecības programmām līdz attīstības stratēģijām, izpratnes veidošanas shēmām un izmēģinājuma investīcijām, kas īpaši vērstas uz MVU iesaistīšanos visā ūdeņraža vērtības ķēdē, tostarp pētniecībā un attīstībā, inženierzinātnēs, ražošanā, konsultācijās un projektēšanā.

Projekta aktivitātes:

- izpētīt nosacījumus zaļā ūdeņraža izmantošanai galvenajās nozarēs, kurās iesaistīti MVU

- iespējamo galveno faktoru identificēšana, lai aktivizētu MVU iesaistīšanos zaļajā ūdeņražu vērtību ķēdē

- atbalstīt ražošanas ķēdes izveidi, iesaistot MVU

- jaunu prasmju, zināšanu un komunikācijas attīstīšana zaļā ūdeņraža MVU

- atvieglot MVU piekļuvi finansējumam zaļā ūdeņraža jomā

- jauninājumu paplašināšana MVU saistībā ar zaļā ūdeņraža produktiem un pakalpojumiem

Vadošais partneris:

Ravenna Municipality (Itālija)

Projekta partneri:

 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Latvija)
 • Ravenna Municipality (Itālija)
 • Business Agency Association (Bulgārija)
 • Lubelskie Voivodeship (Polija)
 • Seville Official Chamber of Commerce, Industry and Navigation (Spānija)
 • Donegal County Council (Īrija)
 • Nicosia Development Agency (Kipra)
 • Municipality of Sogndal (Norvēģija)
 • Croatian Hydrocarbon agency (Horvātija)
 • Hanze University of Applied Sciences Groningen (Nīderlande)
 • Regional development agency for Podravje – Maribor (Slovēnija) 

Kontakti

Jekaterina Romanova
ES Projektu daļas projektu koordinatore
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
jekaterina.romanova@ltrk.lv
+371 28477969
Kr.Valdemāra iela 35, Rīga Latvija, LV-1010