Pārlekt uz galveno saturu

EAPPREN

eapperasmus1
 • Nosaukums: Capacity Building for Intermediary Organisations through e-learning
 • LCCI pozīcija: Partneris
 • Kopējais budžets: 746 276.20 EUR 
 • Projekta ilgums: 01.10.2016 - 30.09.2018
 • Mājaslapas
  • www.eappren.eu
  • E-apmācību platforma par prakšu vadību uzņēmumā, pieejam latviski: ŠEIT 
  • Interaktīvais prakses platformas rīks uzņēmumiem un prakses vietas meklētājiem: ŠEIT 
 • Programma: Erasmus+
 • Partneru valstis: Grieķija, Kipra, Slovēnija, Latvija, Polija, Spānija, Bulgārija, Nīderlande

 

EAPPREN projekta mērķis ir izveidot biznesa atbalsta organizāciju spēju atbalstīt prakses vietu nodrošināšanu, rīkojot e-mācību kursus. To uzdevums ir noteikt 30 labākās prakses, kuras varētu ieviest savā valstī, un veikt izpēti attiecībā uz mācību vajadzību noteikšanu starpniekorganizāciju darbiniekiem no vienas puses un MVU mentoriem/darbiniekiem no otras puses. Pamatojoties uz šo izpēti, partnerība izstrādās e-mācību materiālus un rīkos e-mācību kursus gan starpniekorganizācijām partnervalstīs, gan arī Eiropas līmenī. Projekta galvenais mērķis ir arī starpniekorganizāciju partneru iekšējās kompetences veidošana. Mācību kursu izveidē galvenā vērība tiktu pievērsta MVU informētības uzlabošanai par prakses nodrošināšanu, taču tas skartu arī daudzus citus ar prakses organizēšanu saistītus aspektus.

Projekta ietvaros tiks izveidots arī atbilstošs rīks, kas atvieglos MVU piemērotākā kandidāta atlasi un vispārējo prakses īstenošanas uzraudzību. Apmācītie organizāciju darbinieki izmantos iegūtās zināšanas, rīkojot seminārus par prakses īstenošanu MVU, e-mācību kursus MVU mentoriem/darbiniekiem, sniedzot pastāvīgu atbalstu prakses nodrošināšanas procesā, kā arī organizējot atbilstošā rīka izmēģināšanu. Briselē tiks rīkoti arī divi politikas veidošanas semināri. Galvenie projekta ieguvēji ir organizācijas (galvenokārt tirdzniecības kameras), kas būtiski attīstīs savas prasmes. Šī projekta ietvaros tiek plānots mācīt 200 darbiniekus.

Projekta partneri:

 • Action Synergy (GR) - Vadošais partneris
 • Federation of industries of Peloponnese and Western Greece (GR) 
 • G.G. Eurosuccess Consulting (CY)
 • Limassol CCI (CY)
 • Slovenian CCI (SI)
 • Northern Chamber of Commerce in Szczecin (PL)
 • Fundacion General Universidad de Granada Empresa (ES)
 • Dobrich CCI (BG)
 • EFVET (NL)
 • Latvian CCI (LV)

 

Vadošā partnera kontakti:
Mr. Kostas Domantis
Action Synergy
Patroklou 1 & Paradeisou 14
Marousi, 15125
Athens, Greece
euprogramsfinancial@action.gr
(+30) 210 6822606

LTRK kontakti:
Līga Sičeva
ES Projektu daļas vadītāja
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
liga.siceva@chamber.lv
+371 28625443
Kr.Valdemāra iela. 35, Rīga
Latvija, LV-1010