Pārlekt uz galveno saturu

LTRK pārstāvis Andris Božē ievēlēts Latvijas Būvniecības padomē

bože

Lielākās Latvijas uzņēmēju biedrības (LTRK) deliģētais pārstāvis, uzņēmuma "YIT LATVIJA" vadītājs  Andris Božē ievēlēts Latvijas Būvniecības padomē.

"Kā galvenos mērķus Latvijas Būvniecības padomes darbā esmu izvirzījis Latvijas būvniecības sektora normatīvo regulējumu uzlabošanu, LTRK biedru konkurētspējas palielināšanu, kā arī būvniecības sektora normatīvo regulējumu birokrātijas samazināšanu, padarot būvniecības nozari investīcijām labvēlīgāku,"  saka A. Božē, kurš būvniecības nozarē ir nostrādājis teju divdesmit gadus.

A.Božē ir LTRK Būvniecības komitejas vadītāja vietnieks un Nekustamo Īpašumu Attīstītāju Alianses padomes loceklis.

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari. Padome informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai.