Pārlekt uz galveno saturu

Īss 2023. gada kopsavilkums un nākamā gada būtiskākās prioritātes un jautājumi, pie kā būs jāstrādā

kopsavilkims

2023. gads ir pirmais gads šajā desmitgadē, kad Latvijas ekonomiku nav dramatiski satricinājuši iepriekš neparedzēti ārēji izaicinājumi, bet ir bijis jāturpina strādāt pagājušo gadu radīto izaicinājumu ēnā.

Uzņēmēju pusē nozīmīgākie dienas kārtības jautājumi nav būtiski mainījušies, taču tieši šogad plašāku negatīvo ietekmi varēja sajust saistībā ar pieprasījuma sabremzēšanos eksporta tirgos, kas arī bijis viens no galvenajiem iemesliem gausajiem šā gada ekonomikas attīstības rādītājiem. Jācer, ka valdība, kas līdz šim brīdim, paguvusi nostrādāt savas pirmās 100 dienas, 2024. un turpmākajos gados spēs demonstrēt ambīcijas straujākai ekonomikas izaugsmei jau darbos, jo līdz šim paveiktais par būtisku situācijas uzlabojumu neliecina.

Kā vienu no nozīmīgākajiem šī gada notikumiem var minēt jaunā Valsts prezidenta ievēlēšanu un amatā stāšanos. Lai arī par šo dienas kārtības jautājumu tika gana daudz runāts jau pagājušā gada izskaņā, šādu rezultātu prognozēja vien retais. Jāsaka, ka uzņēmēju ieskatā šādas izmaiņas kopumā vērtējamas pozitīvi un Valsts prezidents ne tikai uzstādījis ambiciozus mērķus valdību veidojošajai koalīcijai, bet arī pievērsis savu uzmanību ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem, kas līdz šim noticis vien reizumis.

LTRK biedri

LTRK aizvien turpina audzēt biedru skaitu, un tuvojas kopumā pārstāvēto biedru skaitam 6000, no kuriem apmēram 3000 ir uzņēmumi un organizācijas, kas tieši kļuvuši par LTRK biedriem, bet aptuveni 3000 uzņēmumi pārstāvēti caur dažādām nozaru un reģionālajām uzņēmēju organizācijām, kā arī pilsētu biznesa klubiem. LTRK uztur savu stratēģisko mērķi – 2030. gadā pārstāvēt kopumā 10 000 uzņēmumus.

LTRK biedru portfeļa analīze liecina, ka LTRK biedrs ik gadu kļūst noturīgāks, kas vedina domāt, ka LTRK biedriem biznesā veicas labāk, un gan biznesa vides, gan savstarpējās sadarbības kontekstā vērā ņemama loma ir arī LTRK.

LTRK administrācija turpina strādāt pie tā, lai lēmums par dalību LTRK būtu katra biedra saimnieciska nepieciešamība un LTRK pakalpojumu grozā būtu ikvienam – kā mazam, tā lielam, kā Rīgas, tā reģionu uzņēmējam – nepieciešami pakalpojumi, kas palīdz sekmēt to konkurētspēju.

Nākamā gada būtiskākās prioritātes un jautājumi, pie kā būs jāstrādā

2024. gads būs nozīmīgs Latvijas un Eiropas Savienības nākotnes politisko virzienu noteikšanā, jo jūnijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. LTRK - tāpat kā iepriekš - turpinās iesākto tradīciju, iztaujājot EP deputātu amata kandidātus pirms gaidāmajām vēlēšanām, organizējot vairākus tematisko diskusiju raundus. Paredzams, ka politiskās partijas darbam šajā EP termiņā virzīs pieredzējušus un Latvijā zināmus politiķus, jo ES politikas, to virzienu noteikšana un jēgpilna ieviešana kļūst arvien nepieciešamāka turpmākai Latvijas tautsaimniecības izaugsmei, labklājības pieaugumam un drošības saglabāšanai reģionā.

Varam izteikt cerību, ka arī 2024. gadā varēsim strādāt salīdzinoši noteiktā vidē, bez būtiskiem un neparedzētiem ārējiem satricinājumiem, lai arī nākamajā gadā gaidāmi būtiskas globālas norises, piemēram, ASV prezidenta vēlēšanas, kuru atskaņas izjutīsim arī mēs. Pat, ja iztiksim bez tiem, ikdiena solās būt gana piesātināta ar dažādiem sarežģītiem uzdevumiem. Vispirms jātiek skaidrībā, kā praksē risināt jautājumu par straujāku Latvijas ekonomikas izaugsmi. Lai arī diskusijās viedokļi par praktiskajām iespējām un politikas virzieniem atšķiras, uzņēmēju pārliecība ir nelaužama – kaut vien paveicot vajadzīgo birokrātijas mazināšanas, nodokļu politikas pilnveidošanas, darbaspēka un finanšu pieejamības nodrošināšanas un enerģētikas jomās, neiestājoties kādiem neparedzētiem apstākļiem, šobrīd izteiktās tautsaimniecības attīstības prognozes, visticamāk, izdotos apsteigt.

Vienlaikus nedrīkst aizmirst arī ikdienas darba procesu un šeit lielu lomu spēlēs diskusijas par nodokļu politikas pamatnostādnēm nākamajam plānošanas periodam, kurās jāieplāno virzība uz darbaspēka nodokļu un saistīto izmaksu konkurētspējas panākšanu. Nākamgad notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas un ir svarīgi, lai Latvijas iedzīvotāji ievēlētu tādus deputātus, kas vislabāk spēj aizstāvēt Latvijas intereses starptautiskajā arēnā. Lai arī aizvien jāvirzās uz spēju attīstīt savu ekonomiku arī bez Eiropas Savienības fondu atbalsta, ir jāsakārto ar ES fondu investīcijām saistītie jautājumi, lai programmas būtu pieejamas uzņēmējiem. Ne mazāk svarīgi būs risināt ar cilvēkkapitāla jomu saistītus jautājumus, kā arī nodrošināt, ka uzlabojas situācija konkurences neitralitātes jomā, nodrošinot godīgu publiskā kapitāla konkurenci tirgū.

Tāpat arī iekšēji – 2024. gads LTRK ir ļoti svarīgs, jo ne tikai nākamā gada martā gaidāmas LTRK Padomes un Prezidenta vēlēšanas, bet pašā tā izskaņā sāksies LTRK 90. jubilejas gada atzīmēšana. Lai šo īstenotu pienācīgi, gatavoties jāsāk jau savlaicīgi, tamdēļ jau šobrīd paredzam nākamo gadu kā ļoti aktīvu.

2024. gadā Ukrainai ir jāuzvar. Mēs ticam, ka drīz redzēsim spēcīgu, neatkarīgu un uzvarošu Ukrainu. Tā nav tikai ukraiņu cīņa, tā ir cīņa par vispārcilvēciskām vērtībām un visu mūsu nākotni! Tomēr pašlaik nežēlīgais karš vēl turpinās, tāpēc, Latvija un mūsu uzņēmēji nesavtīgi turpinās atbalstīt Ukrainu, nepagurstoši pieliksim pūles, lai visu iespēju robežās atbalstītu ukraiņu tautu. Mums jau tagad ir jādomā, kā Ukraina atjaunosies un attīstīsies pēc kara, un viens no veidiem, kā mēs to varam izdarīt -  sniegt mūsu pieredzi, zināšanas un kompetences, kas stiprinātu demokrātiskos procesus, lai Ukraina pēc iespējas veiksmīgāk integrētos Eiropas Vienotajā tirgū.

KOPĀ mums izdosies!