Pārlekt uz galveno saturu

Par Valdības rīcības plānu

valdiva

Ceturtdien, 11. janvārī, Ministru kabinetā notika Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Pilsoniskās alianses un Ārvalstu investoru padomes Latvijā pārstāvju tikšanās ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu un citiem valdības pārstāvjiem, lai diskutētu par Valdības rīcības plāna projektu.

Plānots, ka Valdības rīcības plānu Ministru kabinets skatīs otrdienas, 16. janvāra, valdības sēdē. 

Valdības rīcības plāna kontekstā LTRK saskata gan pozitīvas iezīmes, gan jautājumus, kuriem būtu jāpievērš lielāka vērība. Kā pozitīvu var vērtēt faktu, ka valdības rīcības plāns kļuvis konkrētāks, proti, tajā aptverts mazāks iniciatīvu skaits, tamdēļ var paredzēt, ka valdības darbs būs fokusētāks. Uzņēmēju novērtētas ir arī iniciatīvas nekustamā īpašuma attīstības jautājumu sakārtošanai, kā arī administratīvā sloga un birokrātijas mazināšanai.

No neizmantoto iespēju skatupunkta redzam, ka valdības rīcības plānā lielāka uzmanība varēja tik pievērsta tām politikas jomām, kurām jau šobrīd nav skaidra virzības ietvara. Redzam, ka valdības rīcības plāna projekts satur gana daudz tādus politikas mērķus, kas faktiski apstiprināti jau citos plānošanos dokumentos, taču nav izmantota iespēja noteikt politiskās prioritātes virknē jomu, kas tautsaimniecības attīstībai ir būtiskas, taču līdzšinējā politikas veidošanā nepietiekami attīstītas. Tāpat gana daudz neskaidrības saglabājušas Eiropas Savienības fondu programmu īstenošanas sakarā.

Uzņēmēju neizpratni raisa ne tikai tas, ka programmu noteikumu sagatavošana sokas gausi, bet arī tas, ka virknē programmu sasniedzamais mērķis ir jaunu darba vietu radīšana, lai arī jau šobrīd darbaspēka pieejamība ir viena no uzņēmēju nozīmīgākajām problēmām un gana daudz runāts tieši par produktivitātes veicināšanu ar pēc iespējas augstu tehnoloģiju izmantošanas ieviešanu darba procesā, proti, tehnoloģiski sekmētu produktivitātes pieaugumu.

Lūkojoties uz konkrētiem jautājumiem, no LTRK puses esam aicinājuši valdības rīcības plānā paredzēt izmērāmus mērķus paredzamajiem ekonomikas izaugsmes rādītājiem, nepieciešamību sasniegt darbaspēka nodokļu un saistīto izmaksu konkurētspēju Baltijā visās algu grupās, nodrošināt konkurences neitralitātes standarta saglabāšanu un uzlabošanu, tostarp ieviešot taisnīgu finansējuma modeli augstākās izglītības jomā, saīsināt iesniegumu termiņa izskatīšanu publiskās pārvaldes iestādēs, kā arī caurlūkot strādājošu jauno vecāku pabalsta apmēru.