Pārlekt uz galveno saturu

LTRK indekss: Latvijas uzņēmējos atgriezies pesimisms

LTRKindeks

Jaunākie LTKR indeksa dati liecina, ka uzņēmējos atgriezies pesimisms, un LTRK ieskatā bez būtiskām izmaiņām uzņēmējdarbības vidē nav sagaidāma jūtama tautsaimniecības attīstība. LTRK indeksa vērtība atgriežas zem 50 punktu robežas – tā ir 47.74 punkti, kas norāda uz uzņēmēju pesimismu. Salīdzinot ar 2023. gada I. ceturkšņa rādītājiem, indeksa vērtība ir samazinājusies par 2.7 punktiem.

Tāpat jaunākie pētījuma dati ļauj secināt, ka uzņēmējiem nodokļu politikas jomā vēl aizvien visbūtiskākā ir darbaspēka nodokļu samazināšana vismaz līdz Lietuvas un Igaunijas līmenim (to kā ļoti vai drīzāk būtisku novērtēja kopumā 93%) un uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) 0% likmes uzņēmumā reinvestētajai peļņai saglabāšana (92%). Tāpat pētījuma dati liecina, ka pagājušajā gadā īstenotā elektroenerģijas pārvades tarifa aprēķina metodikas rezultātā sadales tarifs palielinājies vairāk nekā pusei uzņēmumu (55%), bet, vērtējot situāciju finanšu pieejamības jomā, 45% respondentu uzskata, ka pēdējo 3 – 5 gadu laikā finanšu pieejamība situācija ir pasliktinājusies, turklāt 94% aptaujāto norāda, ka attīstībai izmanto paša uzņēmuma līdzekļus, kamēr tikai 38% izmanot dažādu finanšu institūciju aizdevumus

Vērtējot nākotnes prognozes tuvākajiem sešiem mēnešiem, 53% respondentu uzskata, ka vispārējā ekonomiskā aktivitāte valstī samazināsies, un 40% uzskata, ka samazināsies ekonomiskā aktivitāte pārstāvētajā nozarē. Lielākā daļa uzņēmēju aizvien nemainīgu prognozē investīciju apjoma, konkurences, darbinieku skaita un uzņēmuma apgrozījuma pieaugumu. Tāpat uzņēmēji nesagaida, ka uzņēmuma finansiālais stāvoklis varētu uzlaboties.

LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš norāda: “LTRK indeksā redzamais kopējais uzņēmēju noskaņojums nepārsteidz – neliels, bet stabils pesimisms gan attiecībā uz esošo situāciju, gan tuvāko pusgadu. Diemžēl to redzam gan IKP rādītājos, gan arī realitātē. Vienīgie, kuri jau zināmu laiku ir optimisma zonā – lielākie uzņēmumi (ar darbinieku skaitu virs 250). Priecē, ka, neraugoties uz kopējo situāciju, uzņēmēji investē un plāno to darīt arī tuvākajā laikā. Lasot šādus mērījumus, jāatceras, ka tas ir šā brīža uzņēmēju noskaņojums un prognozētais pesimisms var nepiepildīties, ja rīkojamies proaktīvi, un te ir ko darīt: steidzami veikt nepieciešamos priekšdarbus iekavēto ES fondu iepludināšanai ekonomikā, beidzot sakārtot darbaspēka pieejamību u.tml.”

LTRK indekss pastāv jau kopš 2004. gada (iepriekš Citadele index un Futurum indekss), atspoguļojot uzņēmēju vērtējumu pašreizējai situācijai ekonomikā, kā arī prognozes tuvākajiem sešiem mēnešiem. LTRK indekss ir apsteidzošs indikators, jo rāda to, kā mainīsies citi makroekonomiskie indikatori nākotnē. LTRK ieskatā uzņēmēju noskaņojuma indeksi (Business Confidence Index) pierādījuši sevi kā lieliski ekonomikas vispārējā klimata “termometri”, tāpēc atgādinām, ka LTRK indekss ir divas reizes gadā veikts mērījums, kas raksturo Latvijas uzņēmēju kopējo noskaņojumu, apsteidzoši identificējot būtiskākos uzņēmējdarbības vides izaicinājumus tuvākai nākotnei. LTRK indeksa aptaujā piedalās 750 visu izmēru Latvijas uzņēmumi no visiem reģioniem un nozarēm.

Ar pilnu LTRK indeksa 2023. gada IV. ceturkšņa pētījumu var iepazīties šeit: https://ieej.lv/LTRK_INDEKSS_

Uzņēmēju viedoklis par darbaspēku, finansējumu, nodokļiem un elektrības sadali saistītiem jautājumiem pieejams šeit: https://ieej.lv/uznemeju_viedoklis