Pārlekt uz galveno saturu

Nordplus projektā gūst pieredzi pieaugušo izglītības jautājumos namu pārvaldīšanas un ēku atjaunošanas jomā

Nordplus projekta īstenošana Latvijā

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) kopā ar Igaunijas daudzdzīvokļu māju biedrību asociācijas/ Estonian Union of Co-operative Housing Associations (EKYL) no 01.06.2023. līdz 29.02.2024. īstenoja Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalstīto projektu Nordplus Adult apakšprogrammā “Train the trainer: developing the skills of adult educators”/ “Apmāci skolotāju: pieaugušo izglītības pasniedzēju prasmju pilnveidošana”.

Abas projektā iesaistītās organizācijas Latvijā un Igaunijā ir lielākās organizācijas namu apsaimniekošanas nozarē savās valstīs. Abās valstīs situācija ar daudzdzīvokļu mājām ir ļoti līdzīga- dzīvojamais fonds ir novecojis un steidzami nepieciešams to atjaunot.

Lai reģionā attīstītu ilgtspējīgas pilsētas un pilsētvidi ar energoefektīvām ēkām, kā arī palielinātu iedzīvotāju apmierinātību ar dzīves apstākļiem, būtiska nozīme ir klientu un biedru iesaistīšanā māju pārvaldīšanas un atjaunošanas procesos, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu apmācību procesu dzīvokļu īpašniekiem un daudzdzīvokļu māju biedrību pārstāvjiem.

Projekta koordinatori no Latvijas ar partneriem no Igaunijas ļoti aktīvi darbojas pieaugušo izglītības jomā. Taču abām ir līdzīga problemātika - piedāvāto apmācību programmu specifikas dēļ, abu organizāciju pieaugušo pasniedzējiem nereti trūkst pedagoģiskās izglītības. Pasniedzēji ir savas jomas eksperti, bet ne profesionāli pedagogi. Arī galvenie izaicinājumi pieaugušo izglītotājiem abās organizācijās ir vienādi: pieaugušie izglītojamie ir dažāda vecuma, izglītības līmeņa, profesionālās pieredzes un motivācijas.

Projekta mērķis- dalīties pieredzē, mācīties vienam no otra labās prakses un organizēt praktiskās apmācības pieaugušo izglītības jomā, lai uzlabotu abās partnerorganizācijās sniegtās bezmaksas izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Projekta dalībnieki: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 15 darbinieki un Igaunijas daudzdzīvokļu māju biedrību asociācijas (EKYL) 15 pārstāvji.

Lai īstenotu projektu, dalībnieki regulāri tikās attālināti un pārrunāja dažādus projekta aspektus, tomēr nenovērtējamas ir tikšanās klātienē.

Projekta ietvaros notika divas pieaugušo izglītotāju mobilitātes vizītes klātienē:
06.11.2023.-10.11.2023. Igaunijas daudzdzīvokļu māju biedrību asociācijas (EKYL) mācību vizīte Latvijā 22.01.2024.-26.01.2024. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vizīte Igaunijā.

Pirmās klātienes tikšanās laikā Latvijā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar pieaugušo izglītības specifiku un pieaugušo mācīšanās aspektiem, Latvijas pieaugušo izglītības sistēmu namu pārvaldīšanas jomā, māju pārvaldības un ēku atjaunošanas pieredzi SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”. Vizītes laikā tika organizētas gan teorētiskās, gan praktiskās mācības par pieaugušo izglītības specifiku, norisinājās diskusijas labās prakses pārņemšanai, tika apmeklētas renovētās ēkās, ļaujot projekta dalībniekiem novērtēt izpratnes un izglītošanas nozīmi un gūt praktisku pieredzi par māju pārvaldību un ēku atjaunošanas procesiem. Teorētiskās un praktiskās mācības tika organizētas sadarbībā ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” speciālistiem, Rīgas Tehnisko universitāti un Juridisko koledžu.

2024. gada janvārī vizītē uz Igauniju devās SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbinieki, kur laikā no 22.-26. janvārim notikušajā mācību nedēļā iepazinās ar Igaunijas daudzdzīvokļu māju biedrību asociācijas (EKYL) apmācību aktivitātēm un Igaunijas profesionālās izglītības sistēmu, apmeklēja Rakveres Profesionālo skolu, tikās ar dzīvokļu biedrību vadītājiem un apmeklēja viņu renovētās daudzdzīvokļu mājas, kā arī apmeklēja mācības pieaugušo izglītotājiem, kuri strādā mājokļu sektorā.

Papildus piesātinātajai mācību programmai, dalībnieki iepazina arī Rakveres pieredzi atjaunoto māju projektos, pārrunāja aktualitātes ēku renovācijas procesā un pieredzi klientu izglītošanā par ēku atjaunošanu.

Lai gan savstarpējā pieredzes apmaiņa un projekta apmācību programmā iekļautās tēmas bija noderīgas abām projektā iesaistītām organizācijām, tomēr projekta koordinatori atzīst, ka Igaunijas pieredze darbā ar biedru izglītošanu, savstarpējās sadarbības veidošanu aktīvākai iesaistei māju pārvaldīšanas un māju atjaunošanas jautājumos bija motivējoša un pieredzes pārņemšanas vērta.

Abas projektā iesaistītās organizācijas novērtē, ka projekta laikā dalībniekiem bija iespēja iegūt vērtīgu pieredzi, padziļināt projekta dalībnieku zināšanas un pilnveidot prasmes par māju pārvaldīšanas un ēku atjaunošanas aspektiem, apgūt jaunas pasniegšanas metodes un gūt izpratni par pieaugušo apmācāmo vajadzībām, kā rezultātā tiek pilnveidotas esošās apmācību programmas un uzsākts darbs pie jaunas apmācību programmas izveides. Piedalīšanās starptautiskos projektos sniedz nenovērtējamu pieredzi, kas ne tikai attīsta prasmes un kompetences, bet arī veicina personīgo izaugsmi, paplašinot redzesloku un skatījumu uz pasauli.

Projekta īstenošanas laikā dalībnieki ieguva jaunus profesionālos kontaktus turpmākajai sadarbībai, kas ir neatņemama sastāvdaļa, lai gūtu pieredzi, iedvesmu un darba sparu.

Projekts: Nordplus Adult 2023, “Train the trainer: developing the skills of adult educators”/“Apmāci skolotāju: pieaugušo izglītības pasniedzēju prasmju pilnveidošana”

Projekta Nr.: NPAD-2023/10289

Projekta īstenošanas periods: 2023.gada 1.jūnijs– 2024.gada 29.februāris

Piešķirtais finansējums: 27900,00 EUR

Ar projekta fotogaleriju var iepazīties šeit: https://ej.uz/NordPlus_projekta_galerija

Nordplus ir Ziemeļvalstu Ministru padomes izveidota programma, kuras projekti vērsti uz sadarbības stiprināšanu starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, pilnveidojot iesaistīto valstu izglītības sistēmas un ieviešot tajās jauninājumus. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

Vairāk par NordPlus Adult programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā NordPlus un programmas mājaslapā https://www.nordplusonline.org/programmes/adult/