Pārlekt uz galveno saturu

“Orkla Latvija” publicē 2023. gada Ilgtspējas pārskatu – zaļā enerģija ražotnēs un par 32% samazināti kaitīgie izmeši

Saules parks "Ādažu" čipsu ražotnē

Latvijas vadošais pārtikas produktu zīmolu uzņēmums “Orkla Latvija” izdevis savu nu jau trešo Ilgtspējas pārskatu. 2023. gadā uzņēmums panācis ievērojamu progresu kaitīgo izmešu samazināšanā saldumu un sāļo uzkodu ražošanā, kopējos CO2e izmešus samazinot par vairāk nekā 30% salīdzinājumā ar 2022. gadu, kas ir par 47% mazāk, salīdzinājumā ar bāzes 2017. gadu. Tāpat visas ražotnes darbojas ar 100% atjaunojamo elektrību.

Viena no “Orkla Latvija” prioritātēm jau daudzus gadus ir ilgtspējīga ražošana, rūpējoties ne tikai par to, lai ražotie produkti būtu droši un radīti no ilgtspējīgiem izejmateriāliem, bet arī par vides aizsardzību, sociāli atbildīgu ražošanu un sabiedrību kopumā. Tieši tādēļ uzņēmums ir izstrādājis Ilgtspējas stratēģiju, kas ļauj veikt praktiskus soļus mērķu sasniegšanā. Viens no galvenajiem mērķiem katru gadu ir CO2e izmešu samazinājums, kā arī atjaunojamās elektroenerģijas nodrošināšana ražošanas vajadzībām, atkritumu samazināšana un ūdens patēriņa samazināšana ražošanas procesu laikā.

Laura Bagātā, “Orkla Latvija” komunikācijas vadītāja, uzsver: “Ilgtspēja vienmēr ir bijis viens no uzņēmuma “Orkla Latvija” galvenajiem darbības pīlāriem, tāpēc nemainīgs mērķis no gada uz gadu ir vides aizsardzība un uzņēmuma atbildīga attīstība. Par spīti ekonomiskajai situācijai un mainīgajai tirgus videi, arī 2023. gadā esam strādājuši pie klimata mērķu sasniegšanas, spējuši samazināt kaitīgos izmešus un veicināt atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu, vienlaikus saglabājot augstus ražošanas standartus un turpinot celt patērētāju uzticību mūsu zīmolu nemainīgi kvalitatīvajai produkcijai.”

Pērn uzņēmums spēja samazināt kopējos CO2e izmešus par 47% salīdzinājumā ar bāzes 2017. gadu un par vairāk nekā 30% salīdzinājumā ar 2022. gadu. Šāds samazinājums saldumu un uzkodu ražošanā galvenokārt bija iespējams pateicoties investīcijām alternatīvās enerģijas ražošanā un atsevišķiem energoefektivitātes pasākumiem. 2023. gadā tika uzstādīti saules paneļi lielākajām no saldumu, uzkodu un pārtikas ražotnēm – “Laima”, “Spilva” un “Ādažu” ražotnēs.

Pateicoties dažādu aktivitāšu kopumam, pērn “Ādažu” čipsu ražotnē izdevies samazināt kopējo radīto CO2e izmešu daudzumu par 16% salīdzinājumā ar 2017. gadu. Savukārt “Laima” ražotne Ādažos samazinājusi radīto CO2e izmešu daudzumu par 80% salīdzinājumā ar 2017. gada datiem par vēsturisko ražotni Rīgas centrā. Šie sasniegumi parāda uzņēmuma apņemšanos veicināt ilgtspējīgu ražošanu un vides aizsardzību. Arī turpmāk “Orkla Latvija” ir apņēmies strādāt, lai pilnveidotu energoefektivitātes risinājumus uzņēmumā, samazinātu kaitīgos izmešus visās ražotnēs un sasniegtu vēl ambiciozākus ilgtspējas mērķus.

Lai informētu piegādātājus par “Orkla Latvija” darbības pamatprincipiem – veikt uzņēmējdarbību atbildīgi, ievērojot cilvēktiesības un darba tiesības, aizsargājot veselību, drošību un vidi, un kopumā piemērojot atbilstošus uzņēmējdarbības principus, uzņēmums ir izstrādājis arī piegādātāju Rīcības kodeksu. Izstrādātais kodekss ir balstīts uz Ētiskās tirdzniecības iniciatīvas (Ethical Trading Initiative) pamata kodeksa 10 principiem ilgtspējīgai attīstībai, kas ir arī “Orkla Latvija” darbības pamatā. Tādējādi, izvēloties piegādātājus, papildu citiem komerciāliem aspektiem, uzņēmums izvērtē piegādātāju atbilstību Rīcības kodeksam. 2023. gadā jau 80% no visiem piegādātājiem ir parakstījuši Rīcības kodeksu, apstiprinot tajā noteikto prasību ievērošanu. Kā norāda “Orkla Latvija” komunikācijas vadītāja Laura Bagātā: “Tas ir ievērojams darbs īstenot prasības gan no mūsu, gan piegādātāju puses, ilgtermiņā radot pozitīvas pārmaiņas un atbildīgu saimniecisko darbību, tāpēc esam pateicīgi ikvienam partnerim.”

2023. gadā uzņēmums aktīvi sāka veicināt arī savu darbinieku interesi un zināšanas par atbildību pret vidi un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. Lai nodrošinātu zināšanas un pētījumos balstītas apmācības, “Orkla” grupa ir izstrādājusi īpašu mācību kursu saviem darbiniekiem – Ilgtspējas akadēmiju. Šajā apjomīgajā 40 stundu mācību programmā ikviens ir aicināts iepazīties gan ar ilgtspējas standartiem un prasībām pasaules līmenī, gan uzņēmuma līmenī. Šādu mācību programmu jau ir pabeiguši uzņēmuma vadības līmeņa darbinieki un vadošie eksperti.

Ar “Orkla Latvija” 2023. gada Ilgtspējas pārskatu var iepazīties: https://www.orkla.lv/ilgtspejas-parskats/