Pārlekt uz galveno saturu

Jūlijs

01 Konkurences neitralitātes komiteja

Informējam, ka 1. jūlijā plkst. 11:00 norisināsies kārtējā komitejas sēde.

Darba kārtībā:

1. Diskusija par aizvadīto Tautsaimniecības komisijas sēdi;

2. Par grozījumiem Valsts pārvaldes iekārtas likumā un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un turpmāko;

3. Dažādi.

Interesenti par dalību sēdē aicināti sazināties, rakstot politika@ltrk.lv

02 Zināšanu ekonomikas padomes sēde

Informējam, ka 2. jūlijā norisināsies kārtējā LTRK Zināšanu ekonomikas padomes sēde.


Darba kārtībā:
1. Par LTRK pamatnostādnēm augstākās izglītības politikā (LTRK Latgales padomes priekšlikumi);
2. Par IKVD iespējām informēt izglītības iestādes;
3. Par Cilvēkkapitāla attīstības padomi un par darba grupas izveidi par augstākās izglītības ilgtermiņa stratēģiju.

Interesentus par dalību sēdē aicinām sazināties, rakstot politika@ltrk.lv

02 Veselības komiteja

Informējam, ka otrdien, 2.jūlijā plkst.16:00 – 17:00 norisināsies LTRK Veselības komitejas sēde.

Darba kārtība:

  1. Par grozījumiem Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 803 "Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem" (24-TA-1200).
  2. Dažādi.

Interesenti par dalību sēdē aicināti sazināties, rakstot politika@ltrk.lv

03 Rīgas reģionālā padome un Rīgas komiteja

Informējam, ka 3. jūlijā no plkst. 13:00 līdz plkst. 15:00 norisināsies padomes un komitejas apvienotā sēde.


Darba kārtībā:

1. Tikšanās ar ATD valdes priekšsēdētāju D. Merirandu par LTRK pozīciju;

2. Kritēriju definēšana Rīgas metropoles attīstībai;

3. LTRK aktualitates;

4. Dažādi.

Interesentus par dalību sēdē aicinām sazināties, rakstot politika@ltrk.lv

04 Pakalpojumu padome

Informējam, ka 4.jūlijā plkst. 14.00 norisināsies Pakalpojumu padomes ārkārtas sēde.

Darba kārtībā:

  1. Par “Uzņēmumiem draudzīgākās pašvaldības Latvijā” balvu.

Interesenti par dalību sēdē aicināti sazināties, rakstot politika@ltrk.lv

05 Tirdzniecības padome

Darba kārtība tiks precizēta. 

09 Mazo un vidējo uzņēmumu padomes sēde

Informējam, ka 9.jūlijā plkst. 14.00 norisināsies kārtējā LTRK Mazo un vidējo uzņēmumu padomes sēde.


Darba kārtība:

1. Par bērnu darbu;
2. Par mazo un vidējo uzņēmumu aptauju;
3. Diskusija par SEB bankas sagatavoto materiālu "augtgriba";
4. Dažādi.

Interesentus par dalību sēdē aicinām sazināties, rakstot politika@ltrk.lv

10 Pakalpojumu padome

Informējam, ka 10.jūlijā plkst. 15.00 norisināsies Pakalpojumu padomes kārtējā sēde.

Darba kārtībā:

1. LTRK, Finanšu ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sadarbība ar Publiskās un privātās partnerības instrumenta piemērošanas veicināšanu (FM I.Bērziņa, CFLA D.Stajevska; J.Frīdmanis);

2. Nekustamo īpašumu tirgus sakārtošana un ēnu ekonomikas samazināšanas iespējas (V.Rozenbergs);

3.Dažādi.

Interesenti par dalību sēdē aicināti sazināties, rakstot politika@ltrk.lv

11 Nacionālās stratēģijas padomes sēde

Informējam, ka 11. jūlijā plkst. 16.00 norisināsies kārtējā LTRK Nacionālās stratēģijas padomes sēde.


Darba kārtība:

1. Tikšanās ar Finanšu izlūkošanas dienestu par sankcijām (piedalās priekšnieka vietnieks un atbildīgais par sankcijām Paulis Iļjenkovs, kā arī Sankciju izpildes nodaļas vadītāja Marta Tilhena);

2. FM Nodokļu darba grupas aktualitātes;

3. Dažādi.

Interesentus par dalību sēdē aicinām sazināties, rakstot politika@ltrk.lv

16 Zemes izmantošanas komiteja

Informējam, ka Zemes izmantošanas komitejas sēde norisināsies 16. jūlijā no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:30.

Darba kārtībā:
1. Par komitejas vadību;
2. Par komitejas darbību.

Interesentus par dalību sēdē aicinām sazināties, rakstot politik@ltrk.lv

17 Eiropas Savienības fondu komitejas sēde

Informējam, ka 17.jūlijā plkst. 12.00 norisināsies LTRK Eiropas Savienības fondu komitejas sēde.

Sēdē piedalīsies pārstāvji no Finanšu ministrijas un Ekonomikas ministrijas, lai efektivizētu aktuālās informācijas un viedokļu apmaiņu saistībā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam un Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešanas gaitu.

Interesentus par dalību sēdē aicinām sazināties, rakstot politika@ltrk.lv

18 Transporta un mobilitātes komiteja

Informējam, ka nākamā Transporta un mobilitātes komitejas sēde norisināsies 18.jūlijā plkst.10:00.

Sēdē piedalīsies Satiksmes ministrijas pārstāvji, lai apspriestu aktuālos jautājumus transporta nozarē, tāpat iespējamās izmaiņas “Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam” mērķos, kā arī turpmāko iespējamo sadarbību.

Interesenti par dalību sēdē aicināti sazināties, rakstot politika@ltrk.lv

24 Būvniecības un nekustamā īpašuma attīstības komiteja

Darba kārtība tiks precizēta.

24 Tūrisma, viesmīlības un izklaides nozaru komiteja

Informējam, ka 24.jūlijā, plkst.10:00 norisināsies nākošā Tūrisma, viesmīlības un izklaides nozaru komitejas sēde.

Sēdē piedalīsies Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktore Dace Butāne un vietniece Madara Lūka-Ruskulova, lai apspriestu plānotos grozījumus Tūrisma likumā un īstermiņa īres mājokļa regulējumu.

Interesenti par dalību sēdē aicināti sazināties, rakstot politika@ltrk.lv