Перейти к основному содержанию

Risku mazināšana strādājot ar ārzemju uzņēmumiem. Минимизации рисков работы с иностранными компаниями

27 Risku mazināšana strādājot ar ārzemju uzņēmumiem. Минимизации рисков работы с иностранными компаниями

Risku mazināšana strādājot ar ārzemju uzņēmumiem.

 

Seminārs krievu valodā.

Juridiska biznesa seminārs uzņēmējiem. Seminārā gūtās zināšanas palīdzēs darbā ar ārzemju partneriem, izvairīties no iespējamām problēmām, tās laicīgi un pareizi risinot.

Semināra plāns:

 1. Starptautiskais līgums: kas ir jāņem vērā?
 2. Pirmslīguma atbildība. Negodīgas sarunas.
 3. Tiesību pielietojums: kā pareizi iekļaut līgumā un pārbaudīt?
 4. Ārzemju partnera pārbaude - no izziņas līdz reģistram: stratēģijas risku minimizēšanai.
 5. Šķīrējtiesas atruna - kā pareizi to sastādīt?
 6. Diskusija un jautājumi.

 

Semināra lektors: Konstantins Ivanovs (Sankt-Pēterburga (Krievija)/ Viļņa (Lietuva) ) - Rīgas šķīrejtiesas šķīrējtiesnesis, ekperts-praktiķis starptautiskajā komerctiesību jomā. Pārstāv ārzemju klientu intereses valsts un ārējās tirdzniecības strīdos. Biznesa treneris, Tiesību zinātņu doktors, praktizējošs jurists, advokātu biroja „Foxen law office” valstu tiesību padomnieks.

Apmeklētājiem tiks izdalīti materiāli ar vērtīgu informāciju, kura būs noderīga ikdienas darbā.

Semināra norises laiks: plkst. 15:00-17:00

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

 Reģistrācija: https://ej.uz/TP_270619

Юридический бизнес-семинар на актуальную тему :

 

Минимизации рисков работы с иностранными предприятиями

Язык семинара - русский, ввиду иностранного лектора

27.06   2019 года с 15:00-17:00

Семинар для предпринимателей и представителей бизнеса, которые хотят развиваться и иметь успех в работе с иностранными компаниями, предотвращая и решая проблемы правильно.

План семинара:

 1. Международный контракт: что нужно учесть.
 2. Преддоговорная ответственность. Недобросовестное ведение переговоров.
 3. Применимое право: как верно прописать в контракте и проверить?
 4. Проверка иностранного партнера - от выписки до реестра: стратегии по минимизации рисков.
 5. Арбитражная оговорка - как грамотно составить?
 6. Дискуссия, вопросы.

Лектор семинара: Константин Иванов (Санкт-Петербург (Россия) / Вильнюс (Литва) ) - третейский судья Рижского третейского суда, эксперт-практик в области международного коммерческого права. Представляет интересы иностранных клиентов по национальным и внешнеэкономическим спорам. Бизнес-тренер, доктор права, практикующий юрист, советник по праву стран СНГ адвокатского бюро Foxen law office (Вильнюс, Литва /Санкт-Петербург, Россия). Международный арбитр.

 Каждому участнику будут выданы материалы с ценной информацией для непременного использования в своей работе.

Регистрация: https://ej.uz/TP_270619