Pārlekt uz galveno saturu

Normatīvie akti

Preču izcelsmes noteikšanu un izcelsmes sertifikātu izsniegšanu reglamentē normatīvie akti:

  • Latvijas Republikas Muitas likums (12.pants) Vairāk informācijas..
  • 22.11.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.736 „Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes kārtība" Vairāk informācijas...