Pārlekt uz galveno saturu

ATA karnetes saņemšana

ATA karnetes saņemšanai veicamās darbības:

  • Jāaizpilda pagaidu izvedamo preču saraksts, iesniegums un jānosūta uz e- pastu aigars.kivlins@ltrk.lv ; vai parsla.ukase@ltrk.lv

  • LTRK pārsūta iesniegumu AAS "BTA Baltic Insurance Company";

  • AAS "BTA Baltic Insurance Company" informē komersantu vai apdrošinās ATA karneti;

  • komersants saskaņo laiku, lai saņemtu apdrošināšanas polisi AAS "BTA Baltic Insurance Company" un pēc tam LTRK - ATA karneti;

  • jāparaksta aizpildīta ATA karnete LTRK atbildīgā darbinieka klātbūtnē.

ATA karnetes saņemšanai iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums - parakstāms LTRK atbildīgā darbinieka klātbūtnē;
  • pilnvara (nepieciešama, ja darbinieks, kurš komersanta vārdā veic visas nepieciešamās darbības ATA karnetes saņemšanai un apdrošināšanas formēšanai, saskaņā ar komersanta statūtiem, nav paraksttiesīgā persona);
  • pases vai personas apliecības kopija (uzrādīt oriģinālu);
  • AAS "BTA Baltic Insurance Company" ATA karnetes apdrošināšanas polise.

ATA karneti izsniedz 2 pilnu darba dienu laikā pēc atbilstoši aizpildīta ATA karnetes iesnieguma saņemšanas

Iesniedzamo dokumentu paraugi: