Pārlekt uz galveno saturu

ATA karnetes apdrošināšana

ATA karnetes apdrošināšana:

ATA karnetes apdrošināšanas polisi izsniedz AAS "BTA Baltic Insurance Company" atbildīgie darbinieki, Sporta ielā 11, Rīga, LV-1013, tel. 66936162; 66936027.

Iesniedzamie dokumenti polises saņemšanai:

  • iesniegums (tiek parakstīts „BTA Baltic Insurance Company” AAS atbildīgo darbinieku klātbūtnē vai  kopā ar polisi elektroniski);
  • pilnvara (nepieciešama, ja darbinieks, kurš uzņēmuma vārdā veic visas nepieciešamās darbības ATA karnetes saņemšanai un apdrošināšanas formēšanai, saskaņā ar uzņēmums Statūtiem, nav paraksttiesīgā persona);
  • pases vai personas apliecības kopija (uzrādīt oriģinālu, ja tiek parakstīts „BTA Baltic Insurance Company” AAS atbildīgo darbinieku klātbūtnē);
  • bilance un peļņas zaudējumu aprēķins par pēdējo auditēto gadu un tekošā gada operatīvie dati;
  • atsevišķos gadījumos var tikt lūgts iesniegt VID izziņu par nodokļu nomaksu.

 

Polise tiek sagatavota 3 (trīs) darba dienu laikā un izsniegta pēc tās apmaksas.

 

Vairāk informācijas:

AAS "BTA Baltic Insurance Company"  
Tel. +371 26121212