Pārlekt uz galveno saturu

KOMPETENČU PADOMES

Biedru kompetenču padomes būtība ir pārstāvēt LTRK biedru intereses attiecīgajā nozarē vai interešu jomā. Katra kompetenču padome sastāv no 9 locekļiem (LTRK  biedru uzņēmumu pārstāvjiem), kurus ievēl uz trīs gadiem. Kompetenču padomju sēdes ir atvērtas dalībai visiem biedriem, kas vēlas piedalīties un iekļaut aktuālos jautājumus LTRK darba kārtībā.

 

LTRK kopumā izveidotas 13 biedru kompetenču padomes, kuru uzdevumos ietilpst:

  • sagatavot priekšlikumus LTRK  īstenojamajai komercdarbības politikai
  • ierosināt jautājumu izskatīšanu LTRK institūcijās
  • noteikt LTRK aktivitāšu prioritātes publiskās pārvaldes ietekmēšanas attiecīgajā jomā un laikā
  • veidot darba grupas konkrētu jautājumu izstrādei
  • pieņemt lēmumus par LTRK nostāju, ja biedru viedokļi ir atšķirīgi
  • no sava vidus virzīt LTRK Padomes locekļa amata kandidātus
 

LTRK Biedru kompetenču padomju sastāvs 2021. - 2024. gadam

 

Kompetencu padomes

 

Skatīt: LTRK biedru kompetenču padomju darba reglaments