Pārlekt uz galveno saturu

Par LTRK šķīrējtiesu

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Šķīrējtiesa tradicionāli un atbilstoši starptautiskajai praksei darbojas LTRK ietvaros kopš tās dibināšanas 1934.gadā. LTRK šķīrējtiesa atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Rīgā (tālruņa numurs +371 67201102, e-pasts: info@ltrk.lv).

LTRK Šķīrējtiesa izskata gan vietējos, gan starptautiskos civiltiesiskos strīdus. Tā ir pieejama gan komersantiem, gan citām personām, kuras savos darījumus apliecinošajos dokumentos ir iekļāvuši LTRK Šķīrējtiesas atrunu (klauzulu).

LTRK Šķīrējtiesa rūpējas par strīdā iesaistīto pušu interesēm, nodrošinot maksimālu šķīrējtiesas procesa ātrumu un šķīrējtiesas izmaksu samērīgumu. 

Starptautiski atzītās šķīrējtiesas procesa prioritātes: konfidencialitāte, saprātīgi lietu izskatīšanas termiņi, pušu brīvība šķīrējtiesnešu, šķīrējtiesas procesa valodas, strīda izskatīšanas vietas un procesa formas izvēlē - nodrošina, ka LTRK Šķīrējtiesa ir efektīva alternatīva vispārējās jurisdikcijas tiesām.

Skatīt:

Apmeklētāju pieņemšana Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Rīgā:

  • pirmdienās no plkst. 15.00 - 16.30
  • ceturtdienās no plkst. 10.00 - 11.30
  • Citās dienās apmeklējuma laiks jāsaskaņo pa tālr. 67201102

Rekvizīti:

"Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera", biedrība
PVN reģ.Nr.LV40003081501
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010

Banka: AS SWEDBANK, HABALV22

IBAN: LV08HABA0551000780141

Banka: AS CITADELES BANKA, PARXLV22

IBAN: LV14PARX0000471130002

Banka: AS SEB BANKA, UNLALV2X

IBAN: LV90UNLA0050024048829